Výstava fotografií o Bulharsku

Pozvánka na výstavu fotografií "Bulharsko trochu inak"

Popis fotiek [.pptx]

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo -> môžete prejsť na ďalšiu fotku.

Autor fotiek

prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc. 

Email: jordan.kolarovuniba.sk ; j.kolarovgmail.com

1. PLOVDIV    je jedno z najstarších miest v Európe a  druhým najväčším bulharským mestom. V  Plovdive  nájdete zachované, skvostné pamiatky zo staroveku, z doby Tráckej, Rímskej a Osmanskej ríše. V r. 836  bol Plovdiv  začlenený do Prvej Bulharskej ríše. Romantické staré mesto Plovdivu vás očarí svojou typickou renesančnou architektúrou, mnohými  múzeami a umeleckými galériami.

2,3. RILSKY KLÁŠTOR-  založený v X. stor. pustovníkom sv. Ivanom Rilskym v panenských  lesoch pohoria Rila, je jednou z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok krajiny, zapísaný do  svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Fresky v kostole Rilského kláštora predstavujú zmes štýlov pravoslávnej ikonomaľby a tradičného bulharského ľudového umenia. Autorom mnohých je najznámejší bulharský maliar 19.stor. Zachari Zograf  (1810 – 1853)

4-6. POHORIE RILA  (Národný park Rila) je s 81 000 hektármi a výškou 800 až 2925 m najväčším národným parkom v Bulharsku, s najvyšším vrchom Musala (2925 m), a horolezcami často navštevovaným vrchom Maljovica( 2729 m). V Rile pramení niekoľko balkánskych riek. Jeho názov pochádza z tráckeho slova rula, čo znamená hojnosť vody.

7. SEDEM RILSKÝCH JAZIER ľadovcovho pôvodu sa nachádza v severozápadnej časti pohoria Rily v nadmorskej výške od 2100 do 2500 m. Najhlbšie z jazier "Okoto" ma hĺbku  37,5 m.

8 - 10. VICHREN (2914 m) – najvyšší vrch pohoria Pirin. Pirin nie je ani najväčším, ani najvyšším pohorím  Bulharska, ale je určíte najkrajším vďaka alpskému charakteru hrebeňov so strmými žulovými štítmi, hlbokými údoliami a so 118 ľadovcovými jazerami. Je na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nachádza sa tu známe lyžiarske stredisko Bansko (1100 -2500 m)  – brána do Pirinu.

11. BAČKOVSKI KLÁŠTOR založili gruzínski mnísi Grigori a Abbanasi Bakuriannivovi pod patronátom byzantského imperátora Alexi Komnina v r. 1083. V 16.stor. bol zdevastovaný Turkami a zrekonštruovaný bol v 17.stor. Je  druhý najväčší v Bulharsku. Vďaka svojej jedinečnej architektúre a freskám je  chránený v rámci svetového dedičstva UNESCO.  V kláštore  sú pochovaní  významní hodnostári bulharskej pravoslávnej cirkvi, včítane prvého bulharského patriarcha Kirila I, ktorý sa vo veľkej miere pričinil o záchranu bulharských židov počas II. Svetovej vojny.

12. „ČUDNITE MOSTOVE“ – sú krasové útvary, ktoré vznikli vo vápencovej časti pohoria Rodopy.  Skalné mosty –  skôr tunely, sú umiestnené relatívne vysoko v horách.

13 -14. KAMENNÁ SVADBA (ženích a nevesta, a svadobný sprievod) - je najzaujímavejšou časťou Kărdžalijských pyramíd, ktoré boli sformované približne pred 40 miliónmi rokov v období, keď  Východné Rodopy ešte tvorili časť morského dna. Skalné pyramídy sú  vysoké do 10 metrov

15. KAMENNÉ HUBY - je zoskupenie skalných útvarov  pripomínajúcich svojim tvarom huby. Vysoké sú do troch metrov. Zelenkasté  odtiene  klobúkov a hnedé škvrny sú spôsobené prítomnosťou železa, mangánu a ďalších oxidov.

16. KAMENNÝ LES –  pozostatky  antického chrámu, alebo hra prírody? Skoro  300 zvláštnych kamenných stĺpov, dosahujúcich až 10 metrovú výšku sú zvnútra duté a ich pôvod  vyvoláva spory archeológov,  geológov a  ufológov.  Jedná sa o jednu z najzaujímavejších a najstarších útvarov  nielen v Bulharsku, ale aj v celej Európe. Stĺpy prirodzene vznikli takmer pred 50 miliónmi rokov (v treťohorách).

Jedna teória hovorí, že duté stĺpy sú výsledkom skamenených organických sedimentov okolo obrovských rias na dne mora. To by mohlo sčasti vysvetľovať vznik dutín v stĺpoch v dôsledku rozkladu a čiastočnou prítomnosťou pozostatkov ulít a mušlí  vo vápenci  . Reálna je aj teória vzniku uhličitanových cementových pieskovcov v dôsledku mikrobiálnej oxidácie metánu uvoľneného z morského dna, asi pred 50 miliónmi rokov. Tento jav je známy ako „vriace útesy“. V r.1935 bol Kamenný les prehlásený za národnú pamiatku a zahrnutý do zoznamu geologických javov UNESCO

17. PREOBRAŽENSKÝ KLÁŠTOR  (Preobrazhenie Gospodne ) –  neďaleko mesta Veliko Tarnovo,  vlastní unikátne nástenné maľby a ikony od Z. Zografa (1810 - 1853).

18, 19. MELNIK – malé mestečko, známe  jedinečnou polohou, architektúrou a vinohradníckou tradíciou siahajúcou až do roku 1346.

20. ROŽENSKÉ SKALNÉ PYRAMÍDY - neďaleko dediny Rožen, pod druhým najvyšším pohorím Bulharska  - Pirinu.

21. Fresky  ROŽENSKÉHO  KLÁŠTORA -  kláštor je najstaršou svätyňou v pohorí Pirin. Je jeden z mála bulharských kláštorov zo stredoveku, ktorý sa zachoval relatívne neporušený.

22 -25. KOVAČEVICA  –  malá dedinka na južných svahoch Rodop vo výške  1100 m neďaleko mesta Gotse Delčev. Je dôležitou historickou a architektonickou  rezerváciou. Rozprávková dedinka z kameňa a dreva, kde každý dom musel byť vybojovaný zo strmého skalnatého svahu, aby mohol vzniknúť  unikátny architektonický komplex s tzv. "bratskými" domami a úzkymi uličkami s kamennou dlažbou. Občania  Kovačevici  patrili v tejto časti Bulharska medzi najaktívnejších účastníkov povstania a bojov proti Osmanom. Veľa z nich zahynulo aj v priebehu Balkánskych vojen na začiatku 20-ého storočia.

26, 27. STARÁ PLANINA (Balkán)  –  výhľad do údolia rieky Iskar z eko-chodníka Ivana Vazova, najznámejšieho bulharského  spisovateľa na prelome 19. a 20. storočia, ktorý si tento kraj tak zamiloval, že dej jednej svojej poviedky (Dedo Joco)  situoval do dedinky Zasele.

28 -30. KOPRIVŠTICA - historické mesto s charakteristickými pestrofarebnými domčekmi v  štýle Bulharského národného obrodenia. Vďaka blízkosti hlavného mesta patrí k najpríťažlivejším a najviac navštevovaným  mestám Bulharska. Je rodným mestom významných národných buditeľov, spisovateľov a revolucionárov, ktorí stáli v prvej línií bojov proti Turkom. Padol tu prvý výstrel  Aprílového  povstania v r.1876.

31. Rodný dom obľúbeného bulharského básnika Dimča Debeljanova. (1887 – 1916) v Koprivštici. Je iróniou osudu, že najlepší bulharskí básnici zomierali vo veľmi mladom veku. Dimčo Debelianov padol v bojoch proti Írskej divízii počas 1. Svetovej vojne. V záhrade je  skľučujúca socha matky (dielo I. Lazarova), čakajúcej na syna, ktorý sa už nikdy nevráti.

32, 33. Oslava výročia  „Aprilského povstania“. Občania mesta Peruštica v dobových odevoch v plnej poľnej.

34. Údolie ruží -  po búrke. Je známe pestovaním ruží na výrobu ružového oleja.

35. ŽERAVNA –  dedinka, ktorá sa  stala populárnou vďaka svojej autentičnosti a zachovaniu bulharských zvykov a kultúry. Je miestom tradičného Festivalu ľudových krojov, na ktorom musia všetci účinkujúci a diváci (vrátané novinárov a filmárov)  mať oblečený ľudový kroj z ich rodného kraja.

36. VEĽKÉ PRANIE – “Bulgarian Ecology- friendly washing mashine".  0- energie, 0 – EUR. Významná technická a ekologická inovácia hodná  „Start-upu"!

37. Ochutnávka vína vo vinárstve   STAROSEL  – Víno sa v Bulharsku vyrába už od obdobia tráckej civilizácie (5. – 1. stor. pred n.l.). Neďaleko Staroselu sa nachádzajú aj nedávno objavené trácke kamenné hrobky, z (6 -5 stor.pred n.l.) v ktorých sa okrem uchvatných malieb našli aj zlaté poklady.

38, 39. Zlatý rhyton,– trácke poháre na víno, (4.stor. pred n.l.) z nájdeného zlatého pokladu. Ich vzhľad ukazuje na to, ako víno hralo významnú úlohu v náboženských obradoch.

40 – 43. TRJAVNA – malé mestečko s veľkou obrodeneckou tradíciou v krásnej prírode severných svahoch Starej planiny. Trjavna je mesto remesiel, so známou rezbárskou školou.

44 -45. VELIKO TARNOVO v rokoch 1185 až 1396 bolo hlavným mestom bulharského stredovekého štátu. Neskôr ho dobyli Turci. Ruiny cárskeho paláca a starého patriarchálneho chrámu na kopci Carevec sú dodnes nemými svedkami slávy druhého bulharského štátu. V roku 1879 tu Národné zhromaždenie prijalo prvú bulharskú ústavu. Mesto bolo krátku dobu aj hlavným mestom novodobého bulharského štátu

46. ROVESNÍČKY  (3 + 1)-  tri mohamedánky z Rodopskej dediny Gorno Dryanovo  plus jedna ne-mohamedánka z Bratislavy

48. BULHARSKO VPRED