Týždeň prírody 2019

Termín: 19.-23.08.2019

Aj v roku 2019 naša fakulta privítala na akademickej pôde malých prírodovedcov, ktorí počas piatich dní objavovali čaro prírody prostredníctvom rozmanitých tém (Nechajme kameň prehovoriť, Prvá pomoc, Geológia a jaskyne Malých Karpát, Krásky v šupinách, Človeče nehnevaj sa, Fyziológia rastlín, Chémia hrou, kreslíme logo tábora, Pohľady zhora, Mapy pre nevidiacich, tvorba posterov, Antropológia, Neznámy život v našich vodách). Tie ktoré pre nich pripravil už skúsený tím našich kolegov pod vedením dr. Dörnhöferovej z Katedry antropológie.

Hneď na úvod stretnutia sa mladým prírodovedcom prihovoril prof. Fedor, dekan fakulty, príbehom zo života Charlesa Darwina,  aby zdôraznil, ako veľmi sú pre skúsených vedcov dôležité práve detské otázky: „Na sklonku svojho života Darwin, jeden z najvýznamnejších prírodovedcov všetkých čias, o svojom detstve píše: Prírodné vedy boli tou najlepšou súčasťou môjho školského vzdelávania, pretože mi praktickým spôsobom ukázali význam experimentálnej vedy. O tom, že sa zaoberám chémiou, sa nejako dopočuli aj v škole a pretože to bola nevídaná vec, dostal som prezývku Plyn. Pri spomienke na detstvo cítim veľké nadšenie pre všetko, čo ma zaujímalo a dychtivú radosť z pochopenia akejkoľvek zložitej veci.

Iste si aj Darwin v detstve kládol také otázky, ktoré by ho v dospelosti nikdy nenapadli. A to je škoda, pretože by mu vo vede mohli ešte viac pomôcť. Možno aj preto sú mladí prírodovedci na pôde prestížnej Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vždy úprimne vítaní. Môžu byť inšpiráciou pri hľadaní mnohých odpovedí.

V piaty deň predstavili účastníci Týždňa prírody poznatky, ktoré svojou zápalistou prácou na našej akademickej pôde nadobudli. A hneď na to prebehla slávnostná promócia, v ktorej mladí prírodovedci dostali z rúk našich prodekanov doc. Blehu a doc. Hanajíka osvedčenia o účasti na podujatí.


Kontakt
RNDr. Michaela Dörnhöferová PhD.
michaela.dornhoferovauniba.sk
Katedra antropológie PriF UK

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo môžete prejsť na ďalšiu fotku.

 

Týždeň prírody   2018   ||    2017