Týždeň prírody 2017

Letný detský tábor pre deti zamestnancov fakulty

Termín:    14. 8. – 18. 8. 2017
Denne:    8.15 – 15.00 hod.
Počet detí: 20 (2 skupiny)

Téma dňa:    
1 – Geológia, Jaskyne Slovenska
2 – Chémia hrou, Odpad a jeho recyklácia, Cestujeme po svete
3 – Kartografia, Rastliny okolo nás, kreslíme logo tábora
4 – Práca s počítačom, Genetika, tvorba posterov
5 – Antropológia, Neverbálna komunikácia
Slávnostné ukončenie programu

Program [.doc]

Kontakt na organizátorku: RNDr. Viera Novanská, PhD.
novanskafns.uniba.sk
Katedra krajinnej ekológie PriF UK

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší

Týždeň prírody  2016  ||  2015