Týždeň prírody 2018

Letný detský tábor pre deti zamestnancov fakulty

Termín: 13. 8. – 17. 8. 2018
Denne: 8.15 – 15.00 hod.
Počet detí: 20 (2 skupiny)

Téma dňa:   

1 – Pôda a jej vlastnosti, Život zvierat

2 – Geológia a jaskyne Malých Karpát, Fyziológia rastlín, Cestujeme po svete

3 – Kartografia, Chémia hrou, kreslíme logo tábora

4 – Tvorivé dielne – recyklujeme, Život v našich vodách, tvorba posterov

5 – Antropológia, Lesný ekosystém - hry, Slávnostné ukončenie programu

Program [.doc]

Kontakt na organizátorky:

RNDr. Viera Novanská, PhD. novanskafns.uniba.sk
Katedra krajinnej ekológie PriF UK

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. michaela.dornhoferovauniba.sk
Katedra antropológie

*************************************************

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší

 

 

Týždeň prírody  2017  || 2016  ||  2015