Deň narcisov 2019 na PriF UK

ĎAKUJEME!
1243,14 € sa podarilo vyzbierať na PriF počas dňa narcisov.

V mene Ligy proti rakovine ďakujeme všetkým, ktorí zakúpením narcisu alebo svojím finančným darom prispeli na zbierku pre pomoc onkologickým pacientom.

11. Apríla 2019 študenti prírodovedeckej fakulty zorganizovali v spolupráci s Ligou proti rakovine na našej fakulte finančnú zbierku a počas “dňa narcisov” sa im podarilo vyzbierať sumu, ktorou prekvapili aj samotných organizátorov. Akademická obec PriF UK  týmto spôsobom ukázala, že jej osud našich spoluobčanov, ktorí bojujú so zákerným ochorením, nie je ľahostajný. Všetkým Vám, ktorí ste sa do zbierky zapojili patrí veľká vďaka.

Osobitné poďakovanie v súvislosti s organizáciou patrí Mgr. Miriam Miláčkovej, PhD. a zástupcom ŠČAS menovite RNDr. Márii Kondekovej,  Mgr. Gabriele Stehlíkovej, Mgr. Petronele Novákovej a  Dominikovi Terpákovi.

Viac sa o občianskom združení Liga proti rakovine môžete dozvedieť na https://www.lpr.sk/

Fotogaléria

[ fotka1.jpg ]  [ fotka2.jpg ]  [ fotka3.jpg ]   [ fotka4.jpg

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo -> môžete prejsť na ďalšiu fotku