Amosfest - 100 rokov s Amosom

https://amosfest.sk/uk

Facebook https://www.facebook.com/AmosFest2019/

Pozrite si, aké podujatia sa konali k 100. výročiu založenia univerzity Komenského

V dňoch 26. – 28. marca 2019 si Univerzita Komenského v Bratislave pripomenie 100. výročie svojho vzniku študentskými oslavami „100 rokov s Amosom“, ktoré sa uskutočnia v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

Navyše dňa 27. marca rektor UK udeľuje všetkým študentom rektorské voľno.

****************************************************************

Výučba zo stredy 27. marca 2019 sa z dôvodu podujatia 100 rokov s Amosom (rektorské voľno) prenáša na piatok 29. marca 2019. Pôvodná piatková výučba (z 29. marca) v prípade kolízie odpadáva. Nebránime ani možnosti individuálnej dohody medzi vyučujúcimi a študentami.

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov

****************************************************************

V utorok 26. marca o 17.00 hod. Vás pozývame na výstavu o zaujímavostiach a histórii UK, ktorú otvoríme vo vestibule hlavnej budovy UK. Výstava potrvá do konca júna. V stredu 27. marca o 8.45 hod. otvorí rektor UK výstavu „Insígnie Univerzity Komenského“ v Rektorskej sieni, ktorá bude prístupná len do štvrtka. Vstupy každých 30 minút budú spojené s výkladom. Ide o prvú a jedinečnú výstavu tohto druhu na pôde univerzity za jej doterajšiu existenciu.

V stredu sa v Aule UK zabavíte s našimi absolventmi Sajfom a Adelou pri natáčaní youtube relácie Level Lama a nenechajte si ujsť ani to, ako Sajfa „ugriluje“ rektora Mareka Števčeka.

Čakajú na vás prednášky o motivácii s Danielom Hevierom, Marekom Šándorom a Michalom EGOm Strakom, prednáška o 100 rokoch s Forbes, ale aj o tom, ako sa učiť jazyky.

Predstavíme vám našich študentov – start-upistu Martina Pekarčíka a stand-upistku Nasi Mothlagh z Iránu.

Vypočujte si moderované diskusie o hokeji, ekológii či GMO.

V Auditoriu maximum budú od 11.00 hod. prebiehať netradičné prednášky pod taktovkou odborníkov z Univerzity Komenského. Témami budú napríklad vplyv delenej stravy a energie jing na úroveň prednášok :), hranie sa s elektrickými prúdmi, prečo bývame neverní či povery našej éry.

Navštíviť bude možné v rámci dňa otvorených dverí aj fakulty, ktoré odhalia zákutia, kam sa bežne nedostanete, a pripravili si zaujímavé aktivity.

Na Právnickej fakulte UK v Súdnej sieni si o 11.00 hod. a o 12.50 hod. bude možné pozrieť ukážku simulovaného súdneho sporu a o 12.00 hod. debatu o Európskej únii. Zároveň sprístupnia predmety použité pri trestnej činnosti.

Filozofická fakulta UK na Gondovej bude počas celého dňa prezentovať zbierku archeologických nálezov v priestoroch knižnice katedry archeológie s odborným výkladom.

Od 10.00 hod. do 16.00 hod. môžu záujemcovia navštíviť expozíciu 2500 minerálov, meteoritov, tektitov či kryštálov v Mineralogickom múzeu UK na Prírodovedeckej fakulte UK.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK sprístupní výskumné laboratóriá – Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií, Laboratórium biomedicínskej fyziky a biofyziky, Meteorologickú stanicu a Centrum excelencie fyziky komplexných systémov. V prípade priaznivého počasia bude pre záujemcov od 16.00 hod. pripravené pozorovanie Slnka a od 19.00 hod. sledovanie nočnej oblohy pomocou špeciálneho ďalekohľadu s filtrom.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK na Kapitulskej sprístupní v čase 8.30 – 13.00 hod. tzv. Malú aulu, kde zaznela v roku 1919 inauguračná reč prvého rektora, a Veľkú aulu, ktorá slúžila univerzite do času, kým nebola postavená súčasná budova s Aulou UK na Šafárikom námestí.

Súčasťou programu je aj „športový deň“, ktorý sa uskutoční v Mlynskej doline a na Fakulte telesnej  výchovy a športu UK. Hrá sa o Pohár rektora UK. Víťazom sa stane fakulta (spolok), ktorá v súčte nazbiera najväčší počet bodov z jednotlivých športových kategórií. Prihlasovanie je stále otvorené.

„100 rokov s Amosom“ zavŕšime krájaním torty presne na narodeniny Jána Amosa Komenského dňa 28. marca, na ktorej ochutnávku vás pozývame do foyer hlavnej budovy UK o 13.00 hod.

Podrobnosti o programe nájdete na: https://amosfest.sk/uk, vo facebookovej udalosti 100 rokov s Amosom a na našich sociálnych sieťach.

Program:

26. MARCA

17.00 hod. Otvorenie výstavy "Vedeli ste, že?" - o zaujímavostiach a histórii UK (vestibul UK)

27. MARCA - REKTORSKÉ VOĽNO

★ ★ ★ Rektorská sieň

08.45 hod. Otvorenie výstavy insígnií UK - komentovaná prehliadka každých 30 minút

★ ★ ★ Aula UK:

09.30 hod. Level Lama - moderovaná diskusia so Sajfom a pozvaným hosťom - Adela Vinczeová
10.30 hod. "Grilovačka" s rektorom UK Marekom Števčekom
Moderuje Sajfa
11.00 hod. StartitUP na tému "MOTIVÁCIA" s hosťami:
Daniel Hevier
Marek Šándor
Michal EGO Straka
11.45 hod. Ľubo Fellner - BUBO - zážitky z luxusnej expedície na Južný pól
12.30 hod. “100 rokov s Forbes” - exkluzívne so šéfredaktorom Forbes Slovensko Jurajom Porubským + tajný hosť z rebríčka úspešných mladých Slovákov "30 pod 30"
13.00 hod. Predstavenie úspešných študentov Univerzity Komenského:
Martin Pekarčík - startupista v oblasti medicínskej technológie
Nasi Motlagh - stand-up komička z Iránu
13.30 hod. Workshop: Build up your language habit
14.15 hod. MS hokej 2019 a SZĽH
Rozhovor s Martinom Kohútom, prezidentom SZĽH
14.45 hod. Ekológia s Erikom Balážom (My sme les)
Sprievodný program (tombola, fotokútik, bezplatná káva a časopis Forbes)

★ ★ ★  ODĽAHČENÉ PREDNÁŠKY (Auditorium maximum)

11.00 hod. Vplyv biorezonancie, delenej stravy a energie jing na úroveň prednášok zánovného vysokoškolského učiteľa - Karol Jesenák z Prírodovedeckej fakulty UK
11.40 hod. Aj Komenský sa hýbal - Viktor Bielik z Fakulty telesnej výchovy a športu UK
12.20 hod. Hráme sa s elektrickými prúdmi - František Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
13.00 hod. Ako si vyberáme partnerov/partnerky a prečo sme im často neverní? - Andrej Mentel z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
13.40 hod. Prečo mi učarovali Mayovia? - Milan Kováč z Filozofickej fakulty UK
14.20 hod. Povery našej éry alebo mýty šíri každý E.T. - Pavol Sulo z Prírodovedeckej fakulty UK

 

★ ★ ★  ŠPORTOVÝ DEŇ (FTVŠ UK, Mlyny)

08.00 hod. Oficiálne otvorenie turnajov v Mlynskej doline rektorom UK Marekom Števčekom

09.00 - 17.00 hod. Turnaje v kategóriách: futsal (FTVŠ UK), 3x3 basketbal (Mlyny), florbal (Mlyny), stolný futbal (Mlyny), šach (Mlyny), headis (Mlyny), bedminton (Mlyny)

 

★ ★ ★ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (PraF UK, FiF UK, PriF UK, FMFI UK a RKCMBF UK)

09.00 - 16.00 hod. Objavte s nami skryté zákutia a zúčastnite sa na zaujímavých aktivitách, ktoré pre vás pripravili fakulty, napríklad pozorovanie nočnej oblohy či simulovaný súdny spor.

Pozrite si zbierky minerálov a dajte si bezplatne určiť svoj minerál/meteorit
27. marca 2019 od 10:00 do 16:00 h môžete navštíviť expozície, ktoré sa nachádzajú v pavilóne G na Prírodovedeckej fakulte.

Viac informácií na webe 100 rokov s Amosom.

 

★ ★ ★ AFTER PÁRTY (klub Unique Mlynská Dolina)

 

28. MARCA

★ ★ ★ NARODENINY J. A. KOMENSKÉHO

09.00 - 15.00 hod.

  • fotenie so živou sochou Jána Amosa Komenského
  • tlač fotiek priamo na mieste
  • predaj propagačných predmetov UK - Infocentrum UK

13.00 hod. Krájanie torty s rektorom UK Marekom Števčekom

 

Pre viac informácií sledujte udalosť na Facebooku 100 rokov s Amosom a web!

Vstup na všetky podujatia je voľný!


Tešíme sa, že svojou účasťou prispejete k oslavám 100. výročia našej univerzity.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1

+421 2 901 09 355, -542, -545

pruniba.sk

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

www.instagram.com/Comenius.University

www.linkedin.com/school/ComeniusUniversity