Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Storočnica v Botanickej záhrade UK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tento rok sa nesie v znamení osláv 100. výročia Univerzity Komenského. Naše zamestnankyne a naši zamestnanci sú základným pilierom alma mater. Záleží nám na Vás. Vy ste tí,  ktorí dávajú univerzite náplň a formu. Radi by sme Vás pozvali stráviť príjemné popoludnie v priestoroch Botanickej záhrady UK a spoločne osláviť toto jubileum s vedením univerzity a vašimi kolegyňami a kolegami.

Dňa 30. mája 2019 od 15.00 hod. budete mať možnosť prezrieť si krásy Botanickej záhrady UK a posedieť si v uvoľnenej atmosfére s vašimi kolegyňami a kolegami. Podvečer spríjemnia aj vystúpenia umelcov.

Počet miest je limitovaný, preto s registráciou neváhajte. Vstupenky získate vyplnením formulára na https://inviton.eu/e-9884/storocnica-v-botanickej-zahrade

Vstup je bezplatný a platí pre jednu osobu.

Teším sa na stretnutie!

Radomír Masaryk
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy

PS:  Toto podujatie je určené len pre interné zamestnankyne a interných zamestnancov UK. Študentky a študentov, ako aj doktorandky a doktorandov radi privítame na študentskom festivale AmosFest.

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava
    
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1
+421 2 901 09 355, -542, -545; pr@uniba.sk
www.uniba.sk, www.facebook.com/Comenius.University,
www.instagram.com/Comenius.University,
www.linkedin.com/school/ComeniusUniversity