Storočnica v Botanickej záhrade UK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

počasie sa zlepšuje, a tak sa opäť vraciame k myšlienke neformálneho stretnutia pracovníčok a pracovníkov UK, ktorí sú základným pilierom našej alma mater. Radi by sme Vás opäť pozvali stráviť príjemné popoludnie v priestoroch Botanickej záhrady UK a spoločne osláviť 100. výročie Univerzity Komenského s vedením univerzity a s vašimi kolegyňami a kolegami.

Veríme, že nový termín osláv už počasie neprekazí a spoločne sa stretneme 14. júna 2019 o 15.00 hod. Budete mať možnosť prezrieť si krásy Botanickej záhrady UK a stráviť čas v uvoľnenej atmosfére s vašimi kolegyňami a kolegami. Podvečer spríjemnia aj vystúpenia umelcov.

Vzhľadom na zmenu termínu sme registráciu na podujatie spustili opätovne. Prosíme Vás, aby ste sa v prípade záujmu zúčastniť sa v novom termíne opäť zaregistrovali. Počet miest je limitovaný, preto s registráciou neváhajte. Vstupenky získate vyplnením formulára na

https://inviton.eu/e-9884/storocnica-v-botanickej-zahrade

Vstup platí pre jednu osobu a je bezplatný.
 
Program:

15.00 hod. Otvorenie brány
16.00 hod. Gymnik
17.30 hod. Privítanie účastníkov - rektor UK Marek Števček
17.35 hod. Katarína Máliková
19.30 hod. Samuel Hošek a Kristína Mihaľová
22.00 hod. Koniec akcie

Tešíme sa na stretnutie!

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava
   
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1
+421 2 901 09 355, -542, -545; pruniba.sk

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

www.instagram.com/Comenius.University

www.linkedin.com/school/ComeniusUniversity

*************************************************

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na mimoriadne nepriaznivú meteorologickú predpoveď na najbližšie dni padlo rozhodnutie našu akciu "Storočnica v botanickej záhrade" presunúť z 30. mája 2019 na iný termín. Zvažovali sme viacero alternatív, ale napokon sme sa rozhodli nenahrádzať čarovné prostredie Botanickej záhrady UK interiérovými priestormi a radšej oživíme tradíciu tohto podujatia v náhradnom termíne.

O novom termíne Vás budeme čoskoro informovať.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že počasie nám toto spoločné stretnutie nakoniec dopraje.

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava
Organizačný referát

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1
+421 2 901 09 2050; pruniba.sk
www.uniba.sk, www.facebook.com/Comenius.University,
www.instagram.com/Comenius.University, www.linkedin.com/school/ComeniusUniversity

*************************************************

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tento rok sa nesie v znamení osláv 100. výročia Univerzity Komenského. Naše zamestnankyne a naši zamestnanci sú základným pilierom alma mater. Záleží nám na Vás. Vy ste tí,  ktorí dávajú univerzite náplň a formu. Radi by sme Vás pozvali stráviť príjemné popoludnie v priestoroch Botanickej záhrady UK a spoločne osláviť toto jubileum s vedením univerzity a vašimi kolegyňami a kolegami.

Dňa 30. mája 2019 od 15.00 hod. budete mať možnosť prezrieť si krásy Botanickej záhrady UK a posedieť si v uvoľnenej atmosfére s vašimi kolegyňami a kolegami. Podvečer spríjemnia aj vystúpenia umelcov.

Počet miest je limitovaný, preto s registráciou neváhajte. Vstupenky získate vyplnením formulára na https://inviton.eu/e-9884/storocnica-v-botanickej-zahrade

Vstup je bezplatný a platí pre jednu osobu.

Teším sa na stretnutie!

Radomír Masaryk
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy

PS:  Toto podujatie je určené len pre interné zamestnankyne a interných zamestnancov UK. Študentky a študentov, ako aj doktorandky a doktorandov radi privítame na študentskom festivale AmosFest.

Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava
    
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1
+421 2 901 09 355, -542, -545; pr@uniba.sk
www.uniba.sk, www.facebook.com/Comenius.University,
www.instagram.com/Comenius.University,
www.linkedin.com/school/ComeniusUniversity