Národná konferencia: Etika a umelá inteligenica

Záštita: Slovenská komisia pre UNESCO

Organizátor: Slovenský výbor pre bioetiku SK pre UNESCO

Termín: 11.10.2019

Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, Hlboká ul.2

Časový harmonogram:

8:30 – 9:30 registrácia účastníkov
9:30 – 9:40 otvorenie konferencie (Marta Kollárová)
9:40 – 10:10 Adam Greif a Juraj Podroužek: Etické problémy úzkej umelej inteligencie
10:10 – 10:40 Ivana Budinská: Autonómne vozidlá a umelá  inteligencia
10:40 – 11:10 Daniela Glavaničová: Viachodnotové logiky pre autonómne vozidlá
11:10 - 11:40 prestávka
11:40 – 12:10 Miroslav Marcelli: K antropológii digitálneho sveta
12:10 – 12:40 Andrej Démuth: Umenie a umelá inteligencia
12:40 – 13:10 David Černý: Dôveryhodná umelá inteligencia

13:10 – 14:10 obedová prestávka

14:10 – 14:40 Egon Gál: Etika vplyvu
14:40 – 15:10 Roman Tuchyna: Výzvy aplikácií umelej inteligencie v zdravotníctve
15:10 – 15:40 Martin Majerník: Použitie systémov umelej inteligencie v tvrdo regulovaných odvetviach
15:40 ukončenie konferencie

Moderátor konferencie: Ondrej Prostredník

Registrácia účastníkov je do 30.septembra 2019 elektronicky prostredníctvom formulára:
https://lnk.sk/kU57

Predpokladaný počet účastníkov konferencie je maximálne 100, neplatí sa žiadny účastnícky poplatok
a občerstvenie pre zaregistrovaných účastníkov vrátane obeda je zabezpečené.