Mineralogické múzeum Univerzity Komenského na PriF UK

Mineralogické múzeum Univerzity Komenského, ktoré sa nachádza v pavilóne G na Prírodovedeckej fakulte je verejne prístupné pre akademickú obec ako aj pre všetkých návštevníkov našej fakulty. Môžete si tu prezrieť viac ako 2500 minerálov, meteority a tektity, jednu z najväčších petrologických expozícií na univerzitách v strednej Európe, modely kryštálov, bohatú kolekciu pieskov z celého sveta a množstvo rôznych pseudometeoritov. Nájdete tu tiež najkompletnejšiu systematickú expozíciu slovenských minerálov a mineraloidov. Zbierky doplňujú historické prístroje, predmety a pomôcky dokumentujúce technické zázemie rozvoja mineralogických vied na Slovensku. Celkovo 120 vitrín zaručí odbornému ako i laickému návštevníkovi unikátny zážitok.

Tieto zbierky ste mohli obdivovať aj počas AMOSFESTU (100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave) 27. marca 2019.

Múzeum tiež ponúka možnosť konzultácie ohľadom určenia meteoritov

Kontakt:

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.
daniel.ozdinuniba.sk
Katedra mineralógie a petrológie PriF UK

Fotogaléria

[Foto1.jpg]  [Foto2.jpg]  [Foto3.jpg]  [Foto4.jpg]

Foto: © Martin Hesko
Foto: © Martin Hesko
Foto: © Martin Hesko
Foto: © Martin Hesko
Foto: © Vlado Kuric, kuric@upc.uniba.sk
Foto: © Vlado Kuric, kuric@upc.uniba.sk