Za krasovými vyvieračkami Západných Karpát

v  Slovenskom krase a Muránskej planine

V dňoch 18. - 23. marca 2019 zamestnanci a študenti Katedry ekológie absolvovali terénny výjazd do pohorí Slovenský kras a Muránska planina s cieľom preskúmať život na dne krasových vyvieračiek. V rámci svojho výskumu sa zameriavajú na spoločenstvá makrozoobentosu, čiže bezstavovcov osídľujúcich dno vodných ekosystémov, a takisto mikroskopických rozsievok. V spolupráci s doktorom Lánczsosom z Katedry geochémie zároveň zisťujú základné fyzikálno-chemické parametre skúmaných prameňov, vďaka čomu vedia vyhodnotiť ich ekologický dopad na skúmané spoločenstvá.

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo -> môžete prejsť na ďalšiu fotku

1. - Odber vzoriek z vyvieračky Stratená jaskyňa, ktorá patrí medzi najkrajšie a najvýdatnejšie na Slovensku (Muránska planina)
2. - Rozkvitajúce šafrany v alúviu horného toku Hrona (MP)
3. - Vyvieračka Stratená jaskyňa - určite jedna z najkrajších a najväčších na Slovensku (MP)
4. - Drieňovská vyvieračka vytekajúca z jaskyne nad kúpeľmi v obci Drienovec (Slovenský kras)
5. - Vodopád pod vyvieračkou Bobačka (MP)
6. - Závodná vyvieračka, ktorá sa nachádza priamo v areáli zlievarne v obci Kunova Teplica (SK)
7. - Študentky hľadajú v nazbieranej vzorke skúmané bezstavovce (MP)
8. - Syseľ na Bielovodských lúkach (MP)
9. - Výskum vyvieračky v Martinovej doline (MP)
10. - Brzotínska jaskyňa, z ktorej vyteká vyvieračka, ktorá však bola v čase výskumu úplne vyschnutá (SK)
11. - Ranná idylka na rybníkoch pri Jelšavskej Teplici (SK)
12. - Chemická analýza vody z Bielej vyvieračky neďaleko Gombaseckej jaskyne (SK)
13. - Tvorba penovcov v priamom prenose - aj napriek náročným podmienkam v takýchto prameňoch žijú tisice mäkkýšov (SK)
14. - Odber vzoriek rozsievok z vyvieračky Brúsik (MP)
15. - Odber vzoriek rozsievok z Čiernej vyvieračky pri Gombaseckej jaskyni (SK)
16. - Výskum lúčnej vyvieračky Havraník (MP)
17. - Vyvieračka Brúsik (MP)
18. - Krásnohorská vyvieračka (SK)
19. - Výskum lúčnej vyvieračky Havraník (MP)
20. - Pozorovanie makrozoobentosu z lúčnej vyvieračky Havraník (MP)
21. - Ťažšie ako rozmotať slúchadlá je rozmotávanie prúdomera (SK)
22. - Odber vzorky makrozoobentosu a meranie chemických parametrov vyvieračky (MP)
23. - Biela vyvieračka vytekajúca z Gombaseckej jaskyne (SK)
24. - Syseľ na Bielovodských lúkach (MP)
25. - Vyvieračka zo Stratenej jaskyne (MP)
26. - Syseľ na Bielovodských lúkach (MP)
27. - Vyschnutá vyvieračka z jaskyne Bobačka (SK)
28. - Šafran na lúke pri Havravíku (MP)
29. - Salamandra škvrnitá z Bielej vyvieračky (SK)
30. - Odber makrozoobentosu z lesnej vyvieračky Havraník (MP)

Autor fotiek

Mgr. Jakub Cíbik, cibik6uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra ekológie, doktorand

Zdroj: https://www.facebook.com/jakub.cibik.1/media_set?set=a.2089398321180026&type=3

Facebook: Ekologický krúžok & Katedra ekológie Prif UK

Pozrite si tiež fotky, ktoré spravil Mgr. Tomáš Lánczos PhD.