Hydrobiologický a hydrogeochemický výskum krasových vyvieračiek

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo -> môžete prejsť na ďalšiu fotku.

1
2. Na Kráľovej holi ... nestojí strom zelený
3. Mgr. Jakub Cíbik
4
5. Salamandra škvrnitá
6. Moje (Mgr. Tomáš Lánczos PhD.) outdoorové pracovisko
7. Začínajúce krasovatenie po puklinách
8
9. Pri Stratenskej jaskyni nájdeme speleotemy aj mimo jaskyne.
10. Hrám sa s velmi krátkym časom
11. Sysel Alfonz – na mieste Muránska Dlhá Lúka.
12
13. Nočné hydrobiologické pracovisko – Lucia Sochuliaková, Palino Beracko a Jakub Cíbik.
14. Pracovalo sa v teréne, pracovalo sa v penzióne
15. Stará travertínová vyvieračka Fej. Bol zachytený pre vodárenské účely takých 20-30 m vyššie. Tento výver potom zjavne vyschol.
16. Kým pedagógovia pracujú : Lucia Sochuliakova, Jakub Cíbik.
17
18. Aj ho pobozkali a nič ...
19. Pri Stratenskej jaskyni nájdeme speleotemy aj mimo jaskyne.
20. Mgr. Jakub Cíbik
21. Sysel Alfonz – na mieste Muránska Dlhá Lúka.
22. Koho to chce Kubo trafit? – Palino Beracko, Jakub Cíbik a Lucia Sochuliakova.
23. Nočný chemický labák

Autor fotografií

Mgr. Tomáš Lánczos PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Environmentálna sekcia, Katedra geochémie
Telefón : 02 / 602 96 210
Miestnosť : G-235
Email : tomas.lanczosuniba.sk

Pozrite si tiež fotky, ktoré spravil Mgr. Jakub Cíbik