2017/10/03-04 Podujatie "Nielen o klimatickej zmene"

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Vás srdečne pozýva na podujatie

NIELEN O KLIMATICKEJ ZMENE

odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia

3. -4. októbra 2017

v spolupráci s Agrofilmom.

Podujatie v gescii Environmentálnej sekcie našej fakulty pod názvom "Nielen o klimatickej zmene", ktoré v spolupráci s medzinárodným filmovým festivalom Agrofilm ponúka prezentáciu krátkych filmov o rozmanitých aspektoch životného prostredia a s osobitným zreteľom na klimatickú zmenu a jej reálne dopady na človeka. Štyri bloky dokumentárnych filmov v B2-301 sú sprevádzané zaujímavými podujatiami v AMOSe, vrátane prednáškového bloku ku nosnej téme, moderovanej diskusie či odovzdávania ceny Mikuláša Lisického za rok 2017. Pokiaľ Vás niektorý z početných bodov osloví, budeme sa tešiť na stretnutie. S úctou, Peter Fedor

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a zväčší sa na celú stranu

Prvý obrázok

Program v jpg formáte

Ako sa k nám dostanete?

Električky 4,5,6,9
Autobusy 28,29,32
PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Kontakt

Prof. Dr. Peter Fedor, FLS
Vice-Dean for PhD. Study
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Environmental Ecology
Mlynska dolina
84215 Bratislava
Slovakia
e-mail: fedorfns.uniba.sk
tel: 00421 (0) 905 484674
fns.uniba.sk/pracoviska/environmentalna-sekcia/kee/zamestnanci/peter-fedor/