2017/10/03-04 Podujatie "Nielen o klimatickej zmene"

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Vás srdečne pozýva na podujatie

NIELEN O KLIMATICKEJ ZMENE

odborne k rozmanitým aspektom ochrany životného prostredia

3. -4. októbra 2017

v spolupráci s Agrofilmom.

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a zväčší sa na celú stranu

Prvý obrázok

Program v jpg formáte

Ako sa k nám dostanete?

Električky 4,5,6,9
Autobusy 28,29,32
PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Kontakt

Prof. Dr. Peter Fedor, FLS
Vice-Dean for PhD. Study
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Environmental Ecology
Mlynska dolina
84215 Bratislava
Slovakia
e-mail: fedorfns.uniba.sk
tel: 00421 (0) 905 484674
fns.uniba.sk/pracoviska/environmentalna-sekcia/kee/zamestnanci/peter-fedor/