2017/11/07 Prednáška a fotografie "Keď cieľom je cesta"

Putovanie najvýznamnejšou religióznou a kultúrnohistorickou trasou Európy. Nitky spájajúce Santiago de Compostela vedú do väčšiny štátov Európy a aj na Slovensko. Púť, ktorá očarí každého. Rozprávanie pútnika o zážitkoch a význame tejto jedinečnej cesty.

Prezentuje Castor Sanchez, zakladateľ OZ Camino de Santiago na Slovensku.

Prednáška je spojená s malou výstavou fotografií z púte francúzskou trasou „camino francés“.

KDE: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť B1 – 305

KEDY: 7. novembra 2017 o 18:30 hod.

Kontakt

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD
tolmacifns.uniba.sk
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK

Plagát

Plagát v PDF formáte