2017/01/09 Novoročný prípitok a správa o stave fakulty

„Novoročný prípitok 2018“

sa uskutoční v Aule B1 a respíriu B1

v utorok 9. januára 2018

s nasledovným programom:

  • 12.30 hod. Aula B1 – Stručná správa „PRIF UK v číslach v roku 2017“
  • 13.00 hod. Respírium B1 – Vystúpenie folklórneho súboru „Slovácký krúžek a Skaličané“ *
  • 13.20 hod. Respírium B1 – Slávnostný prípitok
  • 13.21 hod. Respírium B1 – Voľná zábava s občerstvením

* Folklórny súbor „Slovácký krúžek a Skaličané“ vystúpi bez nároku na honorár ako prejav vďaky za to, že v priestoroch fakulty môžu bezplatne nacvičovať

Teším sa na stretnutie!

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava