2017/10/20 Stromy do krajiny

Pozvánka na akciu Ku dňu stromov, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Bratislavským regionálnym združením v rámci projektu, ktorého partnerom je aj naša Prírodovedecká fakulta.

20.10.2017 chceme zahájiť slovenský envirorekord STROMY DO KRAJINY v sadení stromčekov dobrovoľníkmi na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky (CHVÚ Ostrovné lúky). Popri poľných cestách sa budú sadiť pôvodné druhy drevín patriacich na Dolný Žitný ostrov. Lesnatosť  katastrálnych území v CHVÚ Ostrovné Lúky je okolo 2 – 5 %. Priemerná lesnatosť SR je 41 %. Stromy, od čias kedy sa veľká časť Dolného Žitného ostrova premenila na poľnohospodársku krajinu, chýbajú. A pritom majú nenahraditeľnú funkciu v ochrane pôdy pred veternou eróziou, vplyv na hospodárenie s vodou v krajine, klimatický vplyv na mikroklímu znižovaním výparu z pôdy a zvyšovaním vlhkosti, zachytávajú prach a alergény, majú vplyv na prúdenie a smer vetra. Zachovávajú rozmanitosť života v krajine a poskytujú  podmienky na život nad aj pod povrchom pôdy. Dotvárajú krajinný obraz a pohľad na stromy je balzamom na dušu.

Preto všetci, ktorí máte radi stromy v krajine, chcete priložiť ruku k dielu a zároveň byť súčasťou jedinečného envirorekordu pre krajinu – pridajte sa k nám. Poďte sadiť stromy na Medzinárodný deň stromov 20.10.2017 do CHVÚ Ostrovné Lúky.

Aktivitu organizuje Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie (SEV Dropie – SAŽP) spoločne s partnerom Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Pokus o envirorekord bude prebiehať 20.10.2017 od 9:00 do 14:00 v CHVÚ Ostrovné Lúky na 3 poľných cestách v k.ú. Brestovec, Čalovec, Lipové a Okoličná na Ostrove.

Prihlásiť sa môžete TU:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRDVhhQdZcFZ4ep57qJf7_LAptMVvMWNU_--4sAXt5DJ5ZLA/viewform

Viac informácií získate NA:

http://www.sazp.sk/novinky/pomozme-vratit-stromy-do-krajiny.html

http://www.broz.sk/ostrovne-luky

http://dropie.sazp.sk/


Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD.
katarina.krajcovicovauniba.sk
Katedra Zoológie PriF UK
Telefón (02) 602-96-251

Plagát

Plagát 2017-10-20-stromy.jpg

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší