Týždeň vedy a techniky 2020

https://www.tyzdenvedy.sk/

Aj v tomto roku usporadúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa uskutoční 9. - 15. novembra 2020. Počas tohto už sedemnásteho ročníka sa môžete online ponoriť do tajomstiev vedy a prostredníctvom rôznych typov podujatí sa dozvedieť viac o vedeckých projektoch, výskumoch a najmä o ľuďoch, ktorí sa rozhodli vedou žiť.

Zoznam podujatí nájdete na:

https://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240&first_visit=t

Linky na podujatia PriF UK

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

https://fns.uniba.sk/tyzdenvedy_2020/

Mirko Bohuš: Vymieranie druhov a Lazarov príbeh

Štvrtok 12.11. 2020 o 13.00 hod.   - linka na prednášku

dátum konania:  12.11.2020
čas: 13:00 - 15:00 hod.
typ podujatia: Prednáška
cieľová skupina: Verejnosť
popis: Vymieranie druhov, aké sa odohráva v súčasnosti, malo svoje dejstvá aj v dávnej minulosti Zeme. S určitou presnosťou možno určiť aj ich príčiny, aj následky. Čím sa súčasné vymieranie líši od tých pradávnych? Prednáška ponúka nielen odpovede, ale aj otázky na ne. Poďte si vypočuť príbeh, ktorý pozná málokto z verejnosti.
organizátor: Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Geológia – cesta k zisteniu ako funguje Zem

10.-13.11.2020

Geológia je veda o Zemi, ale je stále viac ľudí, ktorí nemajú predstavu, čo geológia je, čo rieši, aký je z nej úžitok. Preto sme sa rozhodli pripraviť aktuálne informácie z viacerých oblastí geológie ako aj odkryť fakty, ktoré verejnosť nevníma. Viete, že bez geológa by ste si nedali hrnček čaju či kávy v teple svojho domova?  

Prednášky sú pre študentov stredných škôl ale aj širokú verejnosť, preto sme zvolili dva časy pre jednu prednášku.  Nech sa páči, vyberte si z ponuky online prednášok (čas jednej prednášky  je 30 min + diskusia).  

Peter Uhlík: Nulové emisie - bez nerastných surovín to nepôjde

Utorok 10.11. 2020 o 10.00 hod.  - linka na prednášku

Utorok 10.11. 2020 o 18.00 hod. - linka na prednášku

Nerastné suroviny (NS) a ich využívanie sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja našej spoločnosti. Dnes je prakticky nemožné nájsť oblasť nášho života bez využívania NS. Bude prezentovaný aktuálny prehľad dostupných NS vo svete i na Slovensku, prepojenie NS na rozvoj nových technológii ako aj čistejšiu Zem. Bude vysvetlený pojem kritické suroviny a riziká nedostupnosti NS. Prednáška ukáže príklady aktuálnych trendov vo vyhľadávaní. 

Natália Hlavatá Hudáčková: Kam sa podeli naše moria 

Štvrtok 12.11. 2020 o 10.00 hod.  - linka na prednášku

Štvrtok 12.11. 2020 o 18.00 hod. - linka na prednášku

Často vidíme na obkladových horninách našich chrámov odtlačky mušlí, alebo iných morských organizmov. Dozviete sa, ako tieto horniny vznikli, ako sa dostali na územie, na ktorom práve my a práve teraz žijeme. Povieme si, z čoho je vlastne krieda, pazúrik, vápno, čo môže skrývať obyčajný piesok a čo nám prezradia. 

Ivana Ondrejková: "Od kvapky dažďa po pohár vody" 

Piatok 13.11. 2020 o 10.00 hod.  - linka na prednášku 

Piatok 13.11. 2020 o 18.00 hod.  - linka na prednášku 

Pre mnohých z nás je pohár čistej vody úplnou a každodennou samozrejmosťou. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, odkiaľ sa k nám táto vzácna tekutina dostala a či je ozaj "čistá"? Viete aké bohatstvo nám tečie častokrát „priamo pod nohami“? Kde sa vzala podzemná voda, kadiaľ tečie, či jej máme dostatok a ako ju racionálne využívať a zároveň chrániť, aj o tom hovorí hydrogeológia.