Webinár o projektoch European Green Deal

17.september 2020 o 10:00 hod. webinár MS Teams 

Milé kolegyne, kolegovia,

ako sme už viackrát aj počas leta spomínali, výzva Green Deal nám dáva šancu. Verím, že  viacerí z Vás už rozmýšľali nad témami/projektami, na ktoré by bolo možné žiadať grant v rámci tejto výzvy. Bližšie informácie sa môžte dozvedieť na webinári, ktorý organizuje RUK (rektorát Univerzity Komenského), povzbudzujem k účasti. 

S úctou, 

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
prodekan pre vedeckovýskumnú a projektovú činnosť
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
Ilkovičova 6, 84215 Bratislava, Slovakia
tel: 02-60296349, 02-60296273
email: jozef.nogauniba.sk

PS. Registrujte sa odpoveďou na adresu zuzana.saxovauniba.sk

Email z Oddelenia projektov Univerzity Komenského

From: Saxová Zuzana <zuzana.saxova@uniba.sk>

Cc: RUK Oddelenie projektov <opv@rec.uniba.sk>, Lisoňová Zuzana <zuzana.lisonova@uniba.sk>

Dobrý deň,

Oddelenie projektov RUK Vás pozýva na webinár k poslednej tematicky zameranej výzve programu Horizont 2020 „The European Green Deal Call“, kde sa dozviete čo je Európska zelená dohoda, aké budú konkrétne oblasti výzvy a ako sa pripraviť na podanie projektových návrhov.

Deň: 17. september 2020 (štvrtok)
Čas: 10:00-11:00
Miesto: online (MS Teams)

Prosíme o registráciu odpoveďou na tento e-mail. Následne Vám bude zaslaný odkaz, prostredníctvom ktorého sa pripojíte k webináru.

OPV RUK

Zuzana Saxová
Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát - Oddelenie projektov
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Tel.:  + 421 2 9010 2006
zuzana.saxovauniba.sk
miestnosť NB108