Global Women´s Breakfast

Fórum mladých Slovenskej Chemickej spoločnosti

pripravilo spolu s IUPAC,

a s finančnou podporou Royal Chemical Society

prvý ročník Global Women´s Breakfast v Bratislave.

Ide o udalosť, pri ktorej sa zídu ženy s cieľom budovať sieť, navzájom si pomáhať a podporiť sa, vymeniť si zážitky, porozprávať sa o problémoch žien vo vede a podobne. Udalosť sa uskutoční celosvetovo 12. februára, u nás o 9:00 ráno v CH2-401.

Viac info   alebo  na FB udalosti

Program bude prebiehať po krátkom úvode formou panelovej diskusie.

Medzi pozvanými hosťmi sú:

 

  • Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. – Predseda SNK IUPAC
  • RNDr. Monika Jerigová, Ph.D. – Predsedníčka Slovenskej Chemickej spoločnosti
  • Doc. Ing. Mária Mečiarová, Ph.D. – Úspešná slovenská vedkyňa
  • Mgr. Zuzana Kroneková, Ph.D. – Laureátka ceny L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede 2018
  • Mgr. Katarína Rentková, Ph.D. – Predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska
  • Mgr. Iveta Kmentová, Ph.D. – Mladá vedecká pracovníčka


Občerstvenie bude zabezpečené. Podujatie je otvorené pre každého.

Tešíme sa na stretnutie,

Mgr. Denisa Vargová  ( email: vargova174uniba.sk )
Ing. Kristína Plevová, Ph.D.
Organizátorky