Virtuálny deň otvorených dverí

Naša fakulta sa zapája 27.4.2020 o 14:00 do virtuálneho dňa otvorených dverí poriadaného Národným kariérnym centrom. Cez nižšie uvedený link sa môžu záujemcovia o štúdium dozvedieť dôležité informácie o našej fakulte, a najmä to aké študijné odbory môžu na Prírodovedeckej fakulte UK študovať.

https://virtualnydenotvorenychdveri.sk/online-vysielanie-27-4-2020/prirodovedecka-fakulta-uk/

https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk 

Propagačné video Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave