Prírodovedecká fakulta UK – štúdium, ktoré Ti sadne

https://www.youtube.com/watch?v=n0b23tyfQjk

... a teraz jeden propagačný kúsok z dielne našich študentov a mladých asistentov. Aj oni cítia komplexnosť a originalitu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a sú neoddeliteľnou súčasťou jej excelentného kreditu...

Hlavní autori filmu: Katarína Juríková (Katedra genetiky), Rudolf Masarovič (Katedra environmentálnej ekológie), Richard Stanek (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja), Samuel Rybár (Katedra geológie a paleontológie)

Propagačné video Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Príroda má svoje tajomstvá. Od tých najjednoduchších chemických reakcií, cez záhady živých organizmov až po tie najkomplexnejšie geologické procesy, príroda človeka odjakživa fascinovala aj preto, že je sám jej súčasťou. Veda je kľúčom k tomu, aby sme pochopili dynamickú rovnováhu medzi živou a neživou prírodou. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa každý deň niekoľko stoviek vedcov a vedkýň venuje preskúmaniu doteraz neobjasnených záhad prírody. Špičkové tímy z rôznych oblastí prírodných vied dosahujú vďaka modernému vybaveniu a medzinárodnej spolupráci výsledky, ktoré sú publikované v tých najlepších vedeckých časopisoch na svete.

video:
kamera a strih: Stanislav Griguš
hudba: Soňa Kilianová

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Deň otvorených dverí

Letáky o možnostiach štúdia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42