Letáky o možnostiach štúdia

Video

https://www.youtube.com/watch?v=_bliYwYnQAQ&feature=youtu.be

Letáky

Prírodovedecká fakulta [.pdf]

Štúdium v anglickom jazyku

Biological Chemistry [.pdf]

Environmental Studies [.pdf]

Kliknite na leták a leták sa zväčší

Biológia

[ Biológia1.pdf ]   [ Biológia2.pdf ]

Chémia

[ Chémia1.pdf ]   [ Chémia2.pdf ]

Environmentalistika

[ Environmentalistika1.pdf ]   [ Environmentalistika2.pdf ]  

Geografia

[ Geografia1.pdf ]   [ Geografia2.pdf ]  

Geológia

[ Geológia1.pdf ]   [ Geológia2.pdf ]  

Učiteľstvo (Didaktika)

[ Didaktika1.pdf ]   [ Didaktika2.pdf ]