2017/05/03 Vedieť viac o darcovstve a transplantácii orgánov

Srdečne vás pozývame na prednášku spojenú s diskusným fórom na tému:
 
„Vedieť viac o darcovstve a transplantácii orgánov“
 
Dňa: 3.5.2017, o 13:10 – 14:50 hod., poslucháreň CH1-1 na PRIF UK

Pozvánka - plagát  [pdf]

Slovenská transplantologická spoločnosť SLS v spolupráci s Občianskymi združeniami pacientov s transplantovanými orgánmi pripravili projekt na osvetu, šírenie povedomia a rozšírenie vedomostí v oblasti transplantácií a darcovstva orgánov na Slovensku, za účelom otvorenia celospoločenskej diskusie.
 
Problematiku darcovstva orgánov, ako aj legislatívu a jej praktické naplnenie  objasnia lekári z transplantačného alebo odberového centra.
 
Zúčastnení pacienti nenásilným a veľmi citlivým spôsobom približujú problematiku na podklade vlastných skúseností a odpovedajú na konkrétne otázky poslucháčov. Aktivita zo strany pacientov je o to vzácnejšia, že ponúka pohľad priamo od tých, ktorí sa ocitli na strane čakateľov. Kvalita života ľudí žijúcich s ochorením, je veľmi nízka. Transplantácia orgánu je pre nich v konečnom štádiu zlyhania orgánu jedinou a poslednou možnosťou liečby. Po orgánovej  transplantácii sa výrazne mení k lepšiemu. Títo ľudia sa vracajú späť do plnohodnotného života, aktívne žijú – mnohí, v rámci svojich možností, pracujú, študujú, cestujú, športujú... podieľajú sa na spoločensko-kultúrnom a inom dianí.

Transplantácie však nie je možné realizovať bez darovaných orgánov.
 
Druhá časť podujatia je venovaná diskusii a otázkam poslucháčov, kedy na otázky poslucháčov odpovedá tím zložený z edukovaných pacientov a lekárov z transplantačných, alebo odberových centier.
 
Uvedená problematika má celospoločenský rozmer - dlhodobo nepriaznivá situáciu v počte orgánových transplantácií SR v rámci Európy. Na Slovensku je táto téma ešte stále značne tabuizovaná a odsúvaná. Nezáujem verejnosti má negatívny dopad na postoj k darovaniu orgánov. Je nutné hovoriť o tejto téme, pretože zvýšenie povedomia môže viesť k zmene postojov verejnosti a ku kvalifikovanejším rozhodnutiam v danej oblasti.
 
Je nutné zdôrazniť, že nikto nevie, na ktorej strane sa môže on, alebo jeho blízky v budúcnosti ocitnúť.
 
Tešíme sa na vašu účasť.

RNDr. Marta Ďurovičová, CSc.,
Spoločnosť dialyzovaných a tranplantovaných
Tel.: 0949 824 679
e-mail: durovicovamgmail.com

Plagát

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší