Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018

Deň Zeme 22. apríla 202122. 04. 2021

Pri príležitosti Dňa Zeme si môžete preskúšať svoje vedomosti z prostredia ochrany životného prostredia v EkoKvíze.

Organizácia zimného semestra 202113. 09. 2021

Semester začína 13.9.2021. Z pracovne dekana.

2021/10/22 Habilitačná prednáška RNDr. Dušana Galandu, PhD. 22. 10. 2021

Kedy: 22.10.2021 o 9:00 hod. Kde: ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS Teams, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania jadrová chémia, „Metódy...

2021/10/25 Habilitačná prednáška RNDr. Oľgy Rosskopfovej,...25. 10. 2021

Kedy: 25.10.2021 o 9:00 hod. Kde: ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS Teams, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania jadrová chémia, „Rádiochemická...

AS UK - Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti...28. 10. 2021

28.10.2021 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 13.00 hod. - voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského

AS PriF UK - Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej...28. 10. 2021

28.10.2021 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 13.00 hod. - voľby do AS PriF UK

Zeolity – história, súčasnosť a perspektívy03. 11. 2021

03.11.2021 o 14:00 hod. online prednáška v rámci cyklu Chemické horizonty.

2021/11/25 Mgr. Barbora Stojkovičová r. Keresztesová -...25. 11. 2021

25.11.2021 9:00 h, PriF UK, online prostredníctvom MS Teams, molekulárna biológia "Ako strata funkcie Lon proteázy ovplyvňuje mitochondrie kvasinky...