2018

Prednáška Fenomény krasu Malých Karpát29. 03. 2023

29.3.2023 15:00 – 17:30 h prezenčne aj online

Diskusia Umelá inteligencia a univerzitné vzdelávanie:...30. 03. 2023

30.03.2023 o 16:00 v posluchárni C FMFI UK aj online

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK31. 03. 2023

31.03.2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Medzinárodná konferencia mladých geológov (ICYG) 20. 04. 2023

20.-22.4.2023 v Smoleniciach

2023/04/20 Mgr. Zuzana Kriššáková - obhajoba dizertačnej...20. 04. 2023

20.4.2023 11:00 hod., PriF UK, miestnosť CPS+, pôdna ekofyziológia, ,,Biodiverzita a plasticita rastlín vo vybraných fytocenózach"

Študentská vedecká konferencia26. 04. 2023

26.04.2023 online

Geovedná exkurzia 202319. 06. 2023

Za geovednými fenoménmi Rakúska a SV Talianska, 19. – 23. jún 2023 (5 dní)