Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018

2019/06 Exkurzia SpolUkMoRu (Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko) 01. 06. 2019

1. polovica júna 2019, Organizuje: Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prif UK, Vedúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., Mgr. Gabriel...

2019/06 Exkurzia CykloAustria (bicyklom po Štajersku a...15. 06. 2019

stred júna 2019, Organizuje: Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prif UK, Vedúci: RNDr. Katarína Danielová, PhD., Mgr. Rastislav...

Zasadnutie Akademického senátu PriF UK17. 06. 2019

17. 6. 2019 o 13:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie01. 07. 2019

Termín konania: 1. júl 2019 Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava, CH1-2 Organizuje: Chemická sekcia PriF UK

2019/07/20 Exkurzia Biotopy Európy (Dunajská delta)20. 07. 2019

Termín 20.7. - 2.8. 2019 Dunajská delta; Organizátor: Katedra ekológie Prif UK Bratislava

Školenie BOZP - Nebezpečné chemické látky10. 09. 2019

Dňa 10.9.2019 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1.

Školenie BOZP - Biologické faktory11. 09. 2019

Dňa 11.9.2019 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č. CH1-1 (Aula), pavilón CH1.

2019/10/1-3 Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 201901. 10. 2019

1.-3.10.2019 Banská Štiavnica; Organizuje: Katedra jadrovej chémie PriF UK