2018

Prednáška Travertíny – najvýznamnejšie dekoračné kamene na...22. 05. 2024

22.05.2024 od 15:00 do 17:00 h prezenčne miestnosť B1-PLUS, aj online

2024/06/06 Habilitačná prednáška Mgr. Petra HANAJÍKA, PhD.06. 06. 2024

6.6.2024 o 10:30 hod. v prezentačnom centre AMOS habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania pedológia, „Organická hmota a jej úloha v pôdnom prostredí“.

2024/06/13 Habilitačná prednáška RNDr. Alexandra LAČNÉHO,...13. 06. 2024

13.6.2022 o 09:30 hod. v miestnosti B1 - 322 (CPS+) ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams , habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania...

Geovedná exkurzia 202417. 06. 2024

17. – 21. jún 2024, ZÁPADOČESKÝ KÚPEĽNÝ TROJUHOLNÍK A BAVORSKO

2024/06/27 obhajobe dizertačnej práce RNDr. Martina...27. 06. 2024

27.6.2024 10:00 hod. PriF UK, miestnosť B1 - 444, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Priestorová variabilita mestského tepelného komfortu...