Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

Prihlášky na ERASMUS+ program10. 12. 2019

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že do 29.2.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný...

Cena a štipendium Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v oblasti...16. 12. 2019

Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 16. decembra 2019 od 16:00 v Prezentačnom centre AMOS.

Prednáška "Problémy environmentálnych záťaží"18. 12. 2019

18.12.2019 od 14:30 do 16:00 hod. miestnosť B1-322 (Plus) Prednášajúci: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

2020/01/17 Habilitačná prednáška Ing. Kataríny Bónovej, PhD.17. 01. 2020

Kedy: 17.1.2020 o 9:00 hod. Kde: v miestnosti B1-322 (CPS+), habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania geológia, „Ťažké minerály – nástroj na riešenie...

2020/01/17 Habilitačná prednáška RNDr. Mareka Mentela, PhD.17. 01. 2020

Kedy: 17.1.2020 o 11:00 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania biochémia, „Anaeróbne dýchanie – oxymoron či...