Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018

Prijímacie konanie na magisterské štúdium01. 07. 2020

Výsledky prijímacej skúšky zo dňa 1.7.2020

Exkurzia Biotopy Európy - Dunajská delta18. 07. 2020

18.-31.7.2020 Organizuje Katedra ekológie Prif UK Bratislava, Tomáš Derka

Školenie BOZP - nebezpečné chemické látky17. 09. 2020

Dňa 17.9.2020 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1. Školenie pre zamestnancov a doktorandov, ktorí prichádzajú do styku s...

Školenie BOZP - biologické faktory18. 09. 2020

Dňa 18.9.2020 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1. Školenie pre zamestnancov a doktorandov, ktorí prichádzajú do styku s biologickými...

Športová letná univerziáda pre študentov 05. 10. 2020

od 5.–8.10.2020 v Žiline