Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

46. konferencia Českej a Slovenskej Etologickej Spoločnosti07. 08. 2019

7.-10.11.2019, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

Konferencia eto-fyziológov13. 08. 2019

13.9.2019 o 10:00 hod. Kde: aula B1-301 PriF UK, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie pozýva všetkých priateľov fyziológie a etológie na Jubilejnú...

2019/08/20 Mgr. Martin Šebesta - obhajoba dizertačnej práce20. 08. 2019

20.8.2019 10:00 h., PriF UK, Andrusovova miestnosť, G-245, environmentálna geochémia, „Mobilita vybraných syntetických anorganických nanočastíc v pôdach a ich...

2019/08/20 Mgr. Martina Matoušková - obhajoba dizertačnej...20. 08. 2019

20.8.2019 10:00 h., PriF UK, CPS+, B1-322, zoológia „Ultraštrukturálne aspekty reprodukcie parazitických ploskavcov (Platyhelminthes) a ich fylogenetický...

2019/08/20 Mgr. Ľubomír Rajter - obhajoba dizertačnej práce20. 08. 2019

20.8.2019 13:00 h., PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, zoológia „Rekonštrukcia fylogenézy voľne žijúcich nálevníkov triedy Litostomatea (Protista: Ciliophora)“

2019/08/21 Mgr. Mária Klesniaková - obhajoba dizertačnej...21. 08. 2019

21.8.2019 10:00 h., PriF UK, CPS+, B1-322, zoológia „Taxocenózy mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v urbánnom prostredí a ich bioindikačný význam“

2019/08/21 Mgr. Rastislav Cákoci obhajoba dizertačnej práce21. 08. 2019

21.8.2019 11:00 hod. PriF UK, miestnosť B1-528, regionálna geografia, „Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku − aplikovaný výskum“

2019/08/22 Mgr. Tomáš Kovalinka obhajoba dizertačnej práce22. 08. 2019

22.8.2019 9:00 hod., PriF UK, miestnosť CH1-222, biochémia, ,,Mitochondriálne proteázy T. brucei"

2019/08/22 Mgr. Peter Kaštier obhajoba dizertačnej práce22. 08. 2019

22.8.2019 9:00 h., PriF UK, CPS+, pavilón B1-322, fyziológia rastlín „Funkčná analýza cytoskeletu a jeho úloha v komplexe vzťahov parazit-hostiteľ“

2019/08/22 Mgr. Magdaléna Chmelová obhajoba dizertačnej...22. 08. 2019

22.8.2019 9:00 h., Prif UK, miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov „Vybrané neuroendokrinné koreláty psychopatologických zmien v modeli sociálnej izolácie...

2019/08/22 Mgr. Hana Lichancová obhajoba dizertačnej práce22. 08. 2019

22.8.2019 11:00 hod. PriF UK miestnosť CH1-222, biochémia, ,,Programovaný translačný bypassing v mitochondriách kvasiniek"

2019/08/22 Mgr. Ján Kováč obhajoba dizertačnej práce22. 08. 2019

22.8.2019 11:00 h., PriF UK, CPS+, pavilón B1-322, fyziológia rastlín, „Structural and functional characteristics of selected extremophiles“

2019/08/22 RNDr. Lucia Balagová obhajoba dizertačnej práce22. 08. 2019

22.8.2019 11:00 hod., PriF UK miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov, „Ukazovatele krátkodobej a dlhodobej stresovej záťaže“

2019/08/22 Mgr. Ivana Mišová obhajoba dizertačnej práce22. 08. 2019

22.8.2019 13:00 hod. PriF UK miestnosť CH1-222, biochémia, ,,The Fission Yeast Dbl2 Protein And Its Novel Role In Gene Expression Regulation"

Správy od 1 do 15 z 65
<< Prvé < Predošlé 1-15 16-30 31-45 46-60 61-65 Ďalšie > Posledné >>