2017/11/23 Office 365 pre využitie vo vzdelávaní, výskume a skvalitnení práce učiteľa na VŠ

Pozvánka na workshop Office 365

Vážení kolegovia,

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky na Prírodovedeckej fakulte UK v spolupráci s Microsoft Vás srdečne pozýva na workshop s názvom “Office 365 pre využitie vo vzdelávaní, výskume a skvalitnení práce učiteľka na VŠ”. Postupne sa preklápame na pracoviskách na Office 365 a radi by sme Vás oboznámili s možnosťami, ktoré ponúka pre skvalitnenie a zefektívnenie našej práce (nielen emaily cez Outlook).

Workshop sa bude konať dňa 23. novembra 2017

na Prírodovedeckej fakulte UK, v pavilóne B1 miestnosti CPS+

o 15:30 hod.

Prezentovať bude Zuzana Molčanová, manažérka akademických programov v spoločnosti Microsoft a Beáta Brestenská z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK, ktorá aktívne používa Office 365 vo svojej práci.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Beáta Brestenská a Zuzana Molčanová

Kontakt

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
brestenskafns.uniba.sk