Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Spoločné vyhlásenie Akademického senátu PriF UK a vedenia...09. 10. 2020

Akademický senát PriF UK a vedenie PriF UK podporujú vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. 10. 2020, vyjadrujúce rozhodný nesúhlas s...

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za...15. 12. 2020

v utorok 15.12.2020 o 17:00 hod. online na linke: https://meet.google.com/yry-jkre-shm

2021/1/22 obhajoba dizertačnej práce RNDr. Peter Karailiev22. 01. 2021

22.1.2021, 11:00 hod, on-line, PriF UK, fyziológia živočíchov "Netradičné biomarkery stresovej reakcie"

2021/01/27 Habilitačná prednáška RNDr. Andreja Mocka, PhD.27. 01. 2021

Kedy: 27.01.2021 o 11:00 hod. Kde: ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS Teams, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania zoológia, „Postembryonálny...

2021/1/28 Mgr. Eva Labancová obhajoba dizertačnej práce28. 01. 2021

28.1.2021 10:00 PriF UK, on-line, botanika „The role of plant defence mechanisms in abiotic stress protection“

2021/01/28 Habilitačná prednáška RNDr. Branislava Šprochu,...28. 01. 2021

Kedy: 28.01.2021 o 13:00 hod. Kde: ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS Teams, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania humánna geografia,...

Deň otvorených dverí05. 02. 2021

5. februára 2021 online

2021/02/11 Inauguračná prednáška doc. RNDr. Kataríny...11. 02. 2021

Kedy: 11.02.2021 o 10:00 hod. Kde: ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS Teams, inauguračná prednáška, odbor inauguračného konania biochémia, „Ako zabiť „bacila...

2021/02/11 Inauguračná prednáška doc. RNDr. Antona...11. 02. 2021

Kedy: 11.02.2021 o 14:00 hod. Kde: ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS Teams, inauguračná prednáška, odbor inauguračného konania biochémia, „Osobitosti...