Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

Prihlášky na ERASMUS+ program08. 01. 2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že do 29.2.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný...

Natáčanie televíznej relácie o hadoch21. 01. 2020

21.01.2020 televízia JOJ. Natáčanie bolo zamerané na chov hadov v zajatí, na hady žijúce na Slovensku a mýty s nimi spojené.

Deň otvorených dverí24. 01. 2020

V piatok 24.01.2020 od 9:00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí pre uchádzačov o bakalárske štúdium.

2020/01/30 Mgr. Gréta Vargová - obhajoba dizertačnej práce30. 01. 2020

30.01.2020 9:00 h, PriF UK, AMOS, molekulárna biológia „Impact of neurodegeneration on neuronal activity and connectivity“

Sčítanie orliakov morských na Dunaji01. 02. 2020

V sobotu 1. februára 2020 sa uskutoční ďalší ročník sčítania zimujúcej populácie orliaka morského na Dunaji. Organizátor: Mirko Bohuš z katedry...

2020/02/07 Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Dominika Kubalová07. 02. 2020

7.2.2020 10:00 hod. PriF UK, Katedra biochémie, miestnosť CH1-224, biochémia, ,,Fosfolipidy a ich vplyv na morfológiu a funkciu mitochondrií"

2020/02/07 Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Eva Petrovčíková07. 02. 2020

7.2.2020 12:30 hod. PriF UK, Katedra biochémie, miestnosť CH1-224, biochémia, ,,The journey to the cell and back - the function of the transport protein CD222...

2020/02/12 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lukáš Michaleje12. 02. 2020

12.2.2020 9:30 hod., PriF UK miestnosť B1-322(CPS+), fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Hodnotenie a integrovaný manažment povodňového rizika"

2020/02/12 Inauguračná prednáška doc. Mgr. Ivety...12. 02. 2020

Kedy: 12.2.2020 o 14:00 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS, inauguračná prednáška, odbor inauguračného konania fyziológia živočíchov, „Vplyv chronodisrupcie...

Športová letná univerziáda pre študentov 25. 05. 2020

od 25.–28.5.2020 v Žiline