Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Prijímacie konanie na magisterské štúdium01. 07. 2020

Výsledky prijímacej skúšky zo dňa 1.7.2020

Súťaž Najdiplomovka 202022. 07. 2020

Diplomové práce je potrebné zaregistrovať do súťaže najneskôr do 14.08.2020.

2020/08/18 Mgr. Petronela Filipčíková obhajoba dizertačnej...18. 08. 2020

18.8.2020 9:00 hod., PriF UK, AMOS, environmentálna geochémia „Speleogenesis of selected hypogene caves in Central Western Carpathians (Slovakia): stable...

2020/08/18 Mgr. Miroslava Šebestová obhajoba dizertačnej...18. 08. 2020

18.8.2020 10:00 hod, PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, zoológia „Fylofágny hmyz v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na Záhorí“

2020/08/18 Mgr. Sanja Nosalj obhajoba dizertačnej práce18. 08. 2020

18.8.2020 11:00 hod., PriF UK miestnosť B2 - 221b, pedológia, ,,Pôda – zdroj divých kmeňov druhu Aspergillus niger ako modelového organizmu"

2020/08/18 Mgr. Tatsiana Kulikova obhajoba dizertačnej práce18. 08. 2020

18.8.2020 11:00 hod., PriF UK, AMOS, environmentálna geochémia „Ortuť na opustenom ložisku Merník: distribúcia v pôdach, mobilita a bioprístupnosť“

2020/08/18 Mgr. Alena Pavlíková obhajoba dizertačnej práce18. 08. 2020

18.8.2020 13:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, pavilón B1-322 zoológia „Mravce lesov a lesných fragmentov v mestskom prostredí“

2020/08/18 Mgr. Filip Polák obhajoba dizertačnej práce18. 08. 2020

18.8.2020 14:00 hod., PriF UK, AMOS, environmentálna geochémia „Vplyv prírodných organických látok na mobilitu a transformáciu hliníka vo viaczložkových...

2020/08/19 Mgr. Ivana Heglasová obhajoba dizertačnej práce19. 08. 2020

19.8.2020 10:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, zoológia „Kliešte a blchy drobných cicavcov a ich úloha potenciálnych vektorov vybraných patogénov na...

2020/08/19 Mgr. Adrián Purkart obhajoba dizertačnej práce19. 08. 2020

19.8.2020 13:00 hod., PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, zoológia „Formikocenózy (Hymenoptera, Formicidae) viatych pieskov juhozápadného Slovenska a ich...

2020/08/20 Mgr. Denisa Vargová obhajoba dizertačnej práce20. 08. 2020

20.8.2020 9:00 hod. PriF UK miestnosť CH2-401, organická chémia, ,,Asymmetric transition-metal catalyzed reactions with organometallic reagents"

2020/08/20 Mgr. Matúš Hlaváč obhajoba dizertačnej práce20. 08. 2020

20.8.2020 11:00 hod., PriF UK miestnosť CH2-401, organická chémia, ,,Racionálny vývoj inhibítorov určených na ovplyvnenie onkologických ochorení a diabetickych...

2020/08/21 Mgr. Viera Dujnič obhajoba dizertačnej práce 21. 08. 2020

21.8.2020 9:00 hod. PriF UK miestnosť CH2-401, organická chémia, ,,Hmotnostná spektrometria vonných a chuťových látok"

2020/08/21 Mgr. Jana Jakubčinová obhajoba dizertačnej práce21. 08. 2020

21.8.2020 11:00 hod., PriF UK miestnosť CH2-401, organická chémia, ,,Štúdium stability a syntéza potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz"

Správy od 1 do 15 z 57
<< Prvé < Predošlé 1-15 16-30 31-45 46-57 Ďalšie > Posledné >>