Kalendár

Slovak language course for foreign doctoral students 24. 01. 2018

Length of the course: 20th February – 17th May 2018, twice a week for 60 minutes A two-semester course of Slovak for complete beginners, during which the...

2018/04/20 Prednáška "Metal metabolism in plants"20. 04. 2018

v piatok 20.4.2018 o 10:00 hod. na miestnosť Plus (B1-322). Organizuje: Katedra fyziológie rastlín

2018/04/20 Komunitná záhrada - kompostujme20. 04. 2018

Zraz 20.04.2018 o 14:00 hod. pre vchodom do fakulty alebo priamo v areály záhrady.

2018/04/25 Študentská vedecká konferencia25. 04. 2018

Termín: 25. apríla 2018 Registrácia prihlášok a príspevkov do 23.03.2018 Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez...

2018/04/27 DNA Day (65. výročie objavu štruktúry DNA)27. 04. 2018

27.apríla 2018 od 9:00 do 15:00 hod., PriF UK, pavilón B1. Organizujú Katedry genetiky a biochémie PriF UK spolu s Ústavom lekárskej biomedicíny LF UK a s...

2018/05/02 Dve prednášky 1. Sucho, 2. Environmentálne záťaže02. 05. 2018

Kedy: 2.5.2018 14:30 - 17:30 hod. Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, B1-PLUS

2018/05/03 Habilitačná prednáška Mgr. Petra Šottníka, PhD.03. 05. 2018

Kedy: 3.5.2018 o 11:00 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS, habilitačná prednáška, študijný odbor ložisková geológia, „Metódy vyhľadávania a prieskumu v...

2018/05/04 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...04. 05. 2018

04.05.2018 o 13 hod. v miestnosti B1-305. Štúdium mechanizmov reaktivácie Myšieho herpe-tického vírusu 68. Prednášajúca: RNDr. Michaela Vrbová

2018/05/06 Exkurzia České Švýcarsko / Sächsische Schweiz06. 05. 2018

Termín: 6.-9.5.2018; Česká republika a Nemecko (NP České Švýcarsko, NP Sächsische Schweiz, CHKO Lužické hory, Dresden); Organizuje: Katedra krajinnej ekológie...

2018/05/27 Expedícia Arménsko27. 05. 2018

Termín: 27.5.-5.6.2018, Enviro expedícia, Organizuje: Katedra krajinnej ekológie, Jar v Kaukaze, prastaré monastery, náhorné plošiny, jazerá, riečne kaňony,...

2018/06/08 Obhajoba doktorskej dizertačnej práce Ing. Evy...08. 06. 2018

Kedy: 8.6.2018 o 13:00 hod. Kde: na Katedre biochémie PriF UK, v miestnosti CH1-222 obhajoba doktorskej dizertačnej práce, vedný odbor 010403 biochémia,...

2018/06/11-15 Geovedná exkurzia Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko11. 06. 2018

11.-15.06.2018 Exkurzia k ustupujúcim horským ľadovcom rakúskych Álp, k slovinskému moru a k maďarským sopkám Organizuje: Katedra fyzickej geografie a...

2018/09/14 Exkurzia Atlantik & Pyreneje14. 09. 2018

Termín: 14.-27.9.2018 Kde: Francúzsko, Španielsko, Andorra, Monako Organizuje: Katedra krajinnej ekológie PriF UK