Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Deň Zeme 22. apríla 202122. 04. 2021

Pri príležitosti Dňa Zeme si môžete preskúšať svoje vedomosti z prostredia ochrany životného prostredia v EkoKvíze.

Pohreb profesora Ľudovita Treindla, dlhoročný vedúci...09. 08. 2021

v pondelok 9. augusta 2021 o 10:30 hod., v Slávičom údolí

2021/08/16 Mgr. Jana Juhásová obhajoba dizertačnej práce16. 08. 2021

16.08.2021 9:00 h, PriF UK, miestnosť B2-420A, environmentálna ekológia „Bioakumulácia a biovolatilizácia arzénu a antimónu v pôdach ovplyvnených banskou...

2021/08/23 Mgr. Lucia Feriancová obhajoba dizertačnej práce23. 08. 2021

23.8.2021 9:00hod. PriF UK miestnosť CH2-401, organická chémia , ,, Oligotienylové deriváty s elektrónovo akceptornými substituentami ako polovodiče n-typu"

2021/08/23 Mgr. Angelika Drozdová obhajoba dizertačnej práce23. 08. 2021

23.8.2021, 13:30 h, PriF UK, miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov „Endokrinné a imunitné dôsledky svetla počas inkubácie na vývin a správanie hydiny“

2021/08/24 Mgr. Martina Morová obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2021

24.8.2021 9:00 h, PriF UK, miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov „Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia esterom kyseliny ftalovej na...

2021/08/24 Mgr. Ján Frankovský obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2021

24.08.2021 10:00 h, Prif UK, miestnosť B1-501 s možnosťou pripojenia online prostredníctvom MS Teams, genetika „Úloha posttranslačných modifikácií v regulácii...

2021/08/24 Mgr. Zuzana Gáliková obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2021

24.08.201 11:00h, PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, molekulárna biológia „Analýza génov kódujúcich neuropeptidy ITP a ITPL a ich receptory u priadky morušovej“

2021/08/24 RNDr. Nora Jantáková obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2021

24/08/2021 13:00 hod. PriF UK miestnosť G - 130, inžinierska geológia, ,,Hydrogeologické aspekty hodnotenia environmentálnych záťaží"

2021/08/24 Mgr. Jana Fabová obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2021

24.08.2021 14:00h, PriF UK, miestnosť B1-501 s možnosťou pripojenia online prostredníctvom MS Teams, genetika „Využitie metódy live cell imaging v...

2021/08/24 Mgr. Matúš Sýkora obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2021

24.8.2021 14:00 h, PriF UK, miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov „Modulácia extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie v srdci potkana za rôznych...

2021/08/25 Mgr. Miroslav Böhmer obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2021

25.8.2021 9:00 h, PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, molekulárna biológia „Modelové aplikácie charakterizácie mikrobiálneho zloženia pomocou cieleného...

2021/08/25 Mgr. Ľudmila Holubová obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2021

25.08.2021 9:00 h, PriF UK, miestnosť B1-501 s možnosťou pripojenia online prostredníctvom MS Teams, genetika „Využitie metódy live cell imaging v...

2021/08/25 Mgr. Patrik Osuský obhajoba dizrtačnej práce25. 08. 2021

25.8.2021 9:00 hod. PriF UK miestnosť CH2-213, anorganická chémia, ,,S,N-Heteroaromatické ligandy s vnútromolekulovým prenosom náboja a ich komplexné zlúčeniny...

2021/08/25 RNDr. Zuzana Pös obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2021

25.8.2021 11:00 h. PriF UK, AMOS, pavilón B1-313, molekulárna biológia, „Štúdium praktických možností využitia genomických analýz v personalizovanej medicíne“

Správy od 1 do 15 z 27
<< Prvé < Predošlé 1-15 16-27 Ďalšie > Posledné >>