Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Uskutočnilo sa prvé letné sústredenie pre stredoškolákov...01. 07. 2019

V dňoch 1. – 4. júla 2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) prvýkrát uskutočnilo letné sústredenie pre stredoškolákov so záujmom o chémiu CHEMoUK.

Súťaž pre doktorandov "ZvedaVec roka 2019"08. 10. 2019

ŽIJEMVEDU.SK vyhlasuje ocenenie, ktorým chce podporiť PhD. študentky a PhD. študentov v rozvíjaní ich vedeckej kariéry. Natoč krátke video (v maximálnej dĺžke...

UK udelila čestný doktorát Albertovi II.14. 10. 2019

Monacké knieža Albert II. si na Univerzite Komenského v Bratislave prevzal čestný titul „doctor honoris causa“ za aktivity v oblasti ochrany prírodného a...

Prednáška BOJAR 2019 - Cesta do svedomia Afriky12. 11. 2019

12. novembra 2019 o 18.18 hod. na Prif UK v miestnosti CH1-1

Mimoriadne jednorázové štipendiá13. 11. 2019

Rozhodnutie o priznaní jednorazového štipendia si môžu študenti prevziať od 13. do 21.11.2019 do 11.00 hod., v pav. CH1-107 počas úradných hodín. Pri prevzatí...

Prednáška "Horméza – pozitívne účinky stresu na rast a...13. 11. 2019

v stredu 13.11.2019 o 13:30 v miestnosti B2-117 v priestoroch Katedry fyziológie rastlín.

Prednáška o klimatických zmenách13. 11. 2019

v stredu 13.11.2019 o 14:30 v miestnosti CPS+. Katedra ekológie pozýva všetkých záujemcov (nielen) o problematiku klimatických zmien na prvú prednášku...

Odborný seminár katedry mikrobiológie a virológie15. 11. 2019

15.11.2019 o 11.15 hod. v miestnosti č.307, pavilón B1. Diet therapy for metabolic diseases: impact on microbiome "Trans-kingdom interactions in...

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PriF UK18. 11. 2019

v pondelok 18.11.2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Konferencia inovatívneho VYučovania – KiVY20. 11. 2019

Termín: 20.11.2019 o 8:00 hod. Miesto: PriF UK Bratislava. Pre študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o...

2019/11/20 Mgr. Katarína Mikulová - obhajoba dizertačnej...20. 11. 2019

20.11.2019 11:00 hod., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, zasadacia miestnosť na prízemí, botanika „Invadovanosť bylinnej synúzie lesných...

2019/11/20 Inauguračná prednáška doc. RNDr. Branislava...20. 11. 2019

Kedy: 20.11.2019 o 13:00 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS, inauguračná prednáška, odbor inauguračného konania humánna geografia, „Keď jedna Zem (ne)stačí?...

Prednáška "The role of caesium in negative hydrogen ion...21. 11. 2019

21. novembra 2019 o 14:00 v miestnosti CPS+ (B1-322). Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na prednášku v rámci...

201-/11/22 Mgr. Denisa Máderová obhajoba dizertačnej práce22. 11. 2019

22.11.2019 14:00 PriF UK, miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov, „Úloha biologicky aktívnych látok integrujúcich adaptačnú odpoveď na cvičenie u pacientov...

Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied27. 11. 2019

27.11.2019 o 14:30 - 17:30 h PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-322 (PLUS)

Správy od 1 do 15 z 20
<< Prvé < Predošlé 1-15 16-20 Ďalšie > Posledné >>