Kalendár

2017/12/14 Seminár Prínos 40-ročnej činnosti Katedry...14. 12. 2017

Katedra hydrogeológie, 14.12.2017 o 9:00 hod., Prezentačné centrum AMOS PriF UK

2017/12/15 Prednáška Study of the Serbian natural...15. 12. 2017

15.12.2017 o 10:00 hod. v miestnosti CPS Prednášajúci: Prof. Nevenky Rajič, PhD. z Fakulty technológie a metalurgie Univerzity v Belehrade

2017/12/15 Obhajoba doktorskej dizertačnej práce RNDr....15. 12. 2017

Kedy: 15.12.2017 o 11:00 hod. Kde: v prezentačnom centre AMOS obhajoba doktorskej dizertačnej práce, vedný odbor 010608 genetika, „Molekulárna epidemiológia -...

2017/12/18 RNDr. Katarína Žecová obhajoba dizertačnej práce18. 12. 2017

18.12.2017 12:00 hod. PriF UK zasadacia miestnosť katedry geológie a paleontológie G - 224, sedimentológia, „Biostratigrafická a paleoekologická analýza...

2017/12/18 Mgr. Marek Súľovský obhajoba dizertačnej práce18. 12. 2017

18.12.2017 13:00 hod. PriF UK fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Detailný geoekologický výskum stanovištných podmienok vinohradov v...

2017/12/18 Slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr....18. 12. 2017

18. decembra 2017 od 16:00 hod., v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK

2017/12/20 Prednáška Japonsko, krajina kvetov a kameňov20. 12. 2017

Kedy: 20. 12. 2017 o 14:30 - 17:30 hod. Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, miestnosť B1-PLUS Organizátor: Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri...

2018/01/25 Exkurzia Ekvádor a Kolumbia25. 01. 2018

Vidieť a spoznať juhoamerickú tropickú prírodu a kultúru, Termín: 25. január – 16. február 2018

Deň otvorených dverí 201826. 01. 2018

26.01.2018 Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

2018/06/11-15 Geovedná exkurzia Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko11. 06. 2018

11.-15.06.2018 Exkurzia k ustupujúcim horským ľadovcom rakúskych Álp, k slovinskému moru a k maďarským sopkám Organizuje: Katedra fyzickej geografie a...

2018/09/14 Exkurzia Atlantik & Pyreneje14. 09. 2018

Termín: 14.-27.9.2018 Kde: Francúzsko, Španielsko, Andorra, Monako Organizuje: Katedra krajinnej ekológie PriF UK