Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár

2019/07/17 Mgr. Zuzana Chovanová obhajoba dizertačnej práce17. 07. 2019

17.7.2019 10:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, F1 č.d 219, aplikovaná geofyzika, ,,Sensitivity study of the seismic hazard...

2019/07/20 Exkurzia Biotopy Európy (Dunajská delta)20. 07. 2019

Termín 20.7. - 2.8. 2019 Dunajská delta; Organizátor: Katedra ekológie Prif UK Bratislava

Prednáška Properties of proteins and nano materials...02. 08. 2019

Prednáška Dr. Fedorova, ktorá sa uskutoční v prednáškovej miestnosti AMOS na Prírodovedeckej Fakute UK dňa 2.8.2019 o 10:30 hod.

2019/08/26 RNDr. Nina Sihelská - obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019 11:00 PriF UK, Katedra mikrobiológie a virológie B2-231, virológia „Novo sa objavujúce (emerging) vírusové patogény hospodársky dôležitých plodín,...

2019/08/27 RNDr. Alexandra Konečná obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 9:00 h. PriF UK, AMOS, mikrobiológia „Charakterizácia génu ERG6 v kvasinkách Kluyveromyces lactis: Erg6p v ochrane eukaryotickej bunky pred...

Harmonogram zápisov doktorandov02. 09. 2019

2.-9.septembra 2019 Harmonogram zápisov študentov doktorandského štúdia v akedemickom roku 2019/2020

Školenie BOZP - Nebezpečné chemické látky10. 09. 2019

Dňa 10.9.2019 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1.

Školenie BOZP - Biologické faktory11. 09. 2019

Dňa 11.9.2019 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č. CH1-1 (Aula), pavilón CH1.

Konferencia eto-fyziológov13. 09. 2019

13.9.2019 o 10:00 hod. Kde: aula B1-301 PriF UK, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie pozýva všetkých priateľov fyziológie a etológie na Jubilejnú...

Konferencia Biochemické dni 201921. 09. 2019

v dňoch 21.-24.09.2019, Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec Organizátori: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu člen FEBS a IUBMB v...

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 201901. 10. 2019

1.-3.10.2019 Banská Štiavnica; Organizuje: Katedra jadrovej chémie PriF UK