Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Conference - Translational Research in Oncology 28. 08. 2020

and the Chances for Interdisciplinary Cooperation

Slovak language course for foreign doctoral students [.pdf]28. 09. 2020

Name of the course: Slovenský jazyk pre zahraničných doktorandov Length of the course: 28th September – 17th December 2020, twice a week for 60 minutes

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za...30. 09. 2020

Termín na podávanie nominácií je 30. november 2020. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v polovici decembra 2020.

Spoločné vyhlásenie Akademického senátu PriF UK a vedenia...09. 10. 2020

Akademický senát PriF UK a vedenie PriF UK podporujú vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. 10. 2020, vyjadrujúce rozhodný nesúhlas s...

Deň otvorených dverí na Univerzite Komenského05. 11. 2020

05.11.2020 Tento rok otvárame univerzitné brány online!

Študentská vedecká konferencia18. 11. 2020

v stredu 18. novembra 2020, on-line formou cez MS Teams