2019/08/26_Obhajoby dizertačných prác

Obhajoby dizertačných prác (26.8.2019)

Mgr. Zuzana Báborská, PhD. (autor: J. Litavský)

26.8.2019 sa na Katedre environmentálnej ekológie uskutočnili úspešné obhajoby štyroch dizertačných prác: Mgr. Martin Štefánik: „A particular phenomenon of intraspecific plasticity in introduced thrips (Thysanoptera) biological invasions: A case of Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891)“ (školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.); Mgr. Zuzana Báborská: „Biotopy Borské nížiny jako stabilizační prvek a přírodní genová banka“ (školiteľ: prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.); Mgr. Alexandra Filová: „Využitie sladkovodných rias pri hodnotení interakčných vzťahov kovov vo vodnom prostredí“ (školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.) a Mgr. Milan Semerád: „Mikrobiálne lúhovanie chemických prvkov z elektroodpadu a banského odpadu“ (školiteľ: Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.). Všetkým absolventom úprimne blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v ďalšej vedeckej činnosti.

Fotogaléria

Mgr. Martin Štefánik, PhD. (autor: M. Zvaríková)
Odborová komisia pre obhajoby dizertačných prác a časť auditória (sprava: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc., Mgr. Juraj Litavský, PhD., doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc., RNDr. Mirko Bohuš, PhD., dr.Hab. Inż. Maria Pobożniak, PhD.) (autor: M. Zvaríková)