2020.02.07_Devínska Kobyla s prof. Tryjanowskim a doc. Hromadom

Terén s prof. Tryjanowskim a doc. Hromadom (Prešovská Univerzita) (7.2.2020)

Minulý týždeň (4.2.-7.2.2020) navštívil našu Katedru prof. dr. hab. Piotr Tryjanowski z Poznan University of Life Sciences a doc. Mgr. Martin Hromada, PhD. z Prešovskej Univerzity. Okrem celofakultnej prednášky „Too much fastfood for wildlife?“, ktorú viedol prof. Tryjanowski, bol našim hosťom program vyplnený aj návštevou terénu. Spolu s prof. Prokopom a dr. Zvaríkovou navštívili špecifické biotopy Devínskej Kobyly (aj keď len ich zimný aspekt). Spätná väzba od oboch hostí bola veľmi pozitívna, a je viac než isté, že pri ich budúcej návšteve Bratislavy Devínsku Kobylu neobídu...

- pozvánka 

- fotogaléria z prednášky

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Zahájenie „terénu“ s milovníkom vína prof. Tryjanowskim (sprava prof. Prokop, prof. Tryjanowski, dr. Zvaríková) (autor: M. Hromada, 2020)
Zastávka pri hmyzom hoteli a drevenej soche májky (sprava doc. Hromada, prof. Prokop, prof. Tryjanowski) (autorka: M. Zvaríková, 2020)
Zastávka pri prvých hlaváčikoch a výhľade na Devín (sprava prof. Prokop, doc. Hromada, prof. Tryjanowski) (autorka: M. Zvaríková, 2020)