2024.máj_Absolventi Environmentalistiky "25"

Absolventi Environmentalistiky "25"

V celom tom súčasnom zhone života človeka i celej spoločnosti býva tým najúčinnejším liekom krátke nadýchnutie a pohľad späť. Akoby sme vtedy mali o niečo viac času na osobný rozhovor, kolegiálnu debatu a priateľské rozjímanie. A tak sa absolventi environmentalistiky z roku 1999, z ktorých väčšina sedela pred štátnicovou komisiou na deň presne pred štvrť storočím, stretla v nezabudnuteľnej Výskumnej stanici Šúr, ďaleko od ruchu mesta. Spomínali sme na našich ctených pedagógov, celkom určite aj pána doc. Seka, dr. Brteka, doc. Matisa, doc. Khuna, prof. Kminiaka, prof. Šomšáka, prof. Jurániho, prof. Chmielewskú a mnohých, mnohých ďalších, ktorých pedagogické nadšenie formovalo kariéru mnohých z nás. Ďakujeme im. Vaši environemntalisti "25".

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)