2019.10.03_Oslavy storočnice UK

Oslavy storočnice UK (3.10.2019)

Dňa 3.10.2019 prebehla v priestoroch respíria B1 našej fakulty oslava stého výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Pri tejto príležitosti bolo pozvaných mnoho významných hostí, ktorí sa podieľali na vzniku, rozkvete a šírení dobrého mena Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Najvýznamnejším osobnostiam od čias začiatkov fakulty až po súčasnosť odovzdal dekan Prif UK prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. pamätnú medailu rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Ocenenie za dlhoročný vedecko-pedagogický prínos, budovanie a rozvoj Univerzity si prevzala aj prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., ktorá 16 rokov pôsobila vo funkcii vedúcej Katedry environmentálnej ekológie (predtým Katedra ekosozológie a fyziotaktiky), a ktorá veľmi významne ovplyvnila jej vývoj a napredovanie aj v kontexte celofakultnej a teda aj celouniverzitnej úrovne.  Pani profesorke s úctou srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Auditórium Prif UK (autorka: L. Procházková, 2019)
dekan Prif UK (autorka: L. Procházková, 2019)
prof. Fargašová pri preberaní medaily (autorka: L. Procházková, 2019)
kultúrny program (autorka: L. Procházková, 2019)