2019/05/28_Magisterské štátnice

Magisterské štátne skúšky (28.5.2019)

2019_Mgr. štátnice (autor: M. Bohuš)

28. mája 2019 prebehli na Katedre environmentálnej ekológie obhajoby diplomových prác a magisterské štátne záverečné skúšky. Všetkých 7 študentiek (zľava Veronika Seewaldová, Pavlína Liščáková, Gabriela Zelinová, Zuzana Šíblová, Ivana Poláčková, Barbora Gubóová, Michaela Gábová) úspešne ukončilo magisterské štúdium, 5 z nich dokonca prospelo s vyznamenaním. Všetkým (už) magistrám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšom pôsobení. 

Fotogaléria

2019_Mgr. štátnice (autor: M. Bohuš)