2019/máj_Exkurzia Badínsky prales

Exkurzia Badínsky prales

Badínsky prales (autor: M. Bohuš)

Koncom mája sa naši študenti štvrtého ročníka v rámci predmetu Ekológia ekosystémov zúčastnili terénnej exkurzie do Badínskeho pralesa. V úvode celej exkurzie študenti navštívili Katedru pestovania lesa Lesníckej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene, kde im prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. po krátkom úvodnom slove premietol film o výberkovom spôsobe lesného hospodárstva. Po inštitucionálnej návšteve :) nasledovala samotná terénna exkurzia pod vedením prof. Sanigu, kde sa študenti oboznámili so stavom a perspektívami tohto vzácneho bukovo-jedľového ekosystému. V závere terénnej exkurzie sa študenti pod pedagogickým vedením prof. Fedora, dr. Zvaríkovej a dr. Bohuša presunuli do neďalekého dubového lesa, ktorý poslúžil ako modelový biotop pre „zoosozologické praktikum“ v zmysle poukázania na špecifiká daného ekosystému v ornitologickom a evertebratologickom kontexte. Dr. Bohuš poskytol rýchlokurz audioidentifikácie niektorých druhov vtákov, zatiaľ čo dr. Zvaríková a prof. Fedor poukázali na teoretické ako aj na praktické aspekty funkcií edafónu.

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

ukážka štúdia edafónu (autor: M. Bohuš)
prednáška v Badínskom pralese: prof. Saniga (autor: M. Bohuš)
prednáška v Badínskom pralese: prof. Saniga (autor: M. Bohuš)
Badínsky prales (autor: M. Bohuš)
preosievanie (autor: M. Bohuš)
štúdium edafónu (autor: M. Bohuš)
ukážka štúdia edafónu (autor: M. Bohuš)
zber edafónu (autor: M. Bohuš)
zber edafónu (autor: M. Bohuš)