Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pavol PROKOP

Projekty

  • VEGA 2/0033/12: Kompetícia spermií a sexuálny kanibalizmus u modlivky zelenej (Mantis religiosa) (hlavný riešiteľ)
  • VEGA 2/0009/09: Predsvadobné kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) (hlavný riešiteľ).
  • VEGA 2/4082/4: Hniezdna hustota a reprodukčný úspech strnádky ciavej (Emberizia cia) v súvislosti s hustotou vegetácie na hniezdisku (zástupca hlavného riešiteľa).
  • VEGA 2/7080/27: Vplyv veku, pohlavia, biotických a abiotických faktorov na imunokompetenciu a veľkosť investícií do rastu a reprodukcie u jašterice zelenej Lacerta viridis. (zástupca hlavného riešiteľa).
  • VEGA 1/0111/03: Vplyv poveternostných podmienok na pohniezdny výskyt a dennú aktivitu vtákov (spoluriešiteľ).
  • VEGA 1/3257/06: Faktory ovplyvňujúce mieru predácie na umelých a skutočných hniezdach vtákov v močiarnych biotopoch (spoluriešiteľ).

Publikačná činnosť

- publikácie

publikované články - úplný zoznam

2019

Prokop, P. , Jersáková, J., Fančovičová, J., Pipíška, M. (2019). Flower closure enhances pollen viability in Crocus discolor G. Reuss. In Flora, 250:68–71. 

Marcinkowska, U. M., Rantala, M. J., Lee, A. J., Kozlov, M. V., Aavik, T., Cai, H., Contreras-Garduño, J., David, O. A., Kaminski, G., Li, N. P., Onyishi, I. E., Prasai, K., Pazhoohi, F., Prokop, P., Cardozo, S. L., R., Sydney, N., Taniguchi, H., Krams, I., Dixson, B. J. W. (2019). Women’s preferences for men’s facial masculinity are strongest under favorable ecological conditions. In Scientific Reports, 9: 3387.

Bonin, P., Thiebaut, G., Prokop, P., Méot, A. (2019): “In your head, zombie”: zombies, predation and memory. In: Journal of Cognitive Psychology, 31(7): 635-650.

Fančovičová, J., Prokop, P. (2019): Examining secondary school students’ misconceptions about the human body: correlations between the methods of drawing and open-ended questions. In: Journal of Baltic Science Education, 18(4): 549 – 557.

Díaz-Morales, J. F., Jankowski, K. S., Prokop, P., Castellana, I., Linke, M., Randler, C., & Rahafar, A. (2018). Sleep timing is linked to sociosexuality: Evidence from German, Polish, Slovak, and Spanish females. In: Time & Society, 28 (3): 1272–1287.

Prokop, P. (2019): Male preferences for nuptial gifts and gift weight loss amongst the nursery web spider, Pisaura mirabilis. In: Journal of Ethology, 37(3), 363-370.

Prokop, P., & Fančovičová, J. (2019). The perception of toxic and non-toxic plants by children and adolescents with regard to gender: implications for teaching botany. In: Journal of Biological Education, 53(4), 463-473.

Conroy-Beam, D., Roney, J. R., Lukaszewski, A. W., Buss, D. M., Asao, K., Sorokowska, A., ...Prokop, P.... & Alm, C. (2019). Assortative mating and the evolution of desirability covariation. In: Evolution and Human Behavior, 40 (5): 479-491.

Conroy-Beam, D., Buss, D. M., Asao, K., Sorokowska, A.... Prokop, P.,... Zupančič, M. (2019): Contrasting computational models of mate preference integration across 45 countries. In: Scientific Reports, 9: 16885.

2018

... (na tejto časti sa pracuje)

Publikačná činnosť - do r. 2018