Pavol PROKOP

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1. Prokop, P., & Okrouhlík, J. (2021): Metabolic cost of holding nuptial food gifts for male spiders. Ecological Entomology, 46(3), 684-690. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:379316&fromLocationLink=false&theme=EPC

2. Prokop, P. (2019): Male preferences for nuptial gifts and gift weight loss amongst the nursery web spider, Pisaura mirabilis. Journal of Ethology, 37(3), 363-370. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:357942&fromLocationLink=false&theme=EPC 

3. Onyishi, I. E., Nwonyi, S. K., Pazda, A., & Prokop, P. (2021): Attitudes and behaviour toward snakes on the part of Igbo people in southeastern Nigeria. Science of the Total Environment, 763, 143045 https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:379479&fromLocationLink=false&theme=EPC

4. Prokop, P., Jersáková, J., Fančovičová, J., & Pipíška, M. (2019). Flower closure enhances pollen viability in Crocus discolor G. Reuss. Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 250, 68–71. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:357970&fromLocationLink=false&theme=EPC

5. Pecina, P., Vidlička, Ľ., & Prokop, P. (2020). Testing adaptive significance of host manipulation with a parasitoid wasp. Ethology, 126(7), 735-740 https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:367989&fromLocationLink=false&theme=EPC 

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Prokop, P. (hlavný riešiteľ): Ekológia pohlavného výberu. APVV č. 20-0081

Prokop, P. (hlavný riešiteľ): Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí. VEGA č. 1/0007/21

Prokop, P. (spoluriešiteľ): Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní. VEGA č. 1/0286/20

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita, I. ročník, ZS, 4 kredity, povinný

Ekológia urbánnej krajiny, ZS, II. ročník, 3 kredity, povinný

Príroda – zdroj a inšpirácia, LS, I.-II. ročník, 3 kredity, výberový

Magisterské štúdium:

Biodiverzita, I. ročník, ZS, 4 kredity, povinný

Výskum a jeho aplikácia

Zaoberám sa evolúciou správania rôznych druhov živočíchov vrátane človeka so špeciálnym zameraním na pohlavný výber, sexuálny konflikt, svadobné kŕmenie, vzťahy medzi rastlinami a živočíchmi, ako aj na vzťahy medzi živočíchmi a človekom.   

Projekty

  • VEGA 2/0033/12: Kompetícia spermií a sexuálny kanibalizmus u modlivky zelenej (Mantis religiosa) (hlavný riešiteľ)
  • VEGA 2/0009/09: Predsvadobné kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) (hlavný riešiteľ).
  • VEGA 2/4082/4: Hniezdna hustota a reprodukčný úspech strnádky ciavej (Emberizia cia) v súvislosti s hustotou vegetácie na hniezdisku (zástupca hlavného riešiteľa).
  • VEGA 2/7080/27: Vplyv veku, pohlavia, biotických a abiotických faktorov na imunokompetenciu a veľkosť investícií do rastu a reprodukcie u jašterice zelenej Lacerta viridis. (zástupca hlavného riešiteľa).
  • VEGA 1/0111/03: Vplyv poveternostných podmienok na pohniezdny výskyt a dennú aktivitu vtákov (spoluriešiteľ).
  • VEGA 1/3257/06: Faktory ovplyvňujúce mieru predácie na umelých a skutočných hniezdach vtákov v močiarnych biotopoch (spoluriešiteľ).

Publikačná činnosť

- publikácie

publikované články - úplný zoznam

2019

Prokop, P. , Jersáková, J., Fančovičová, J., Pipíška, M. (2019). Flower closure enhances pollen viability in Crocus discolor G. Reuss. In Flora, 250:68–71. 

Marcinkowska, U. M., Rantala, M. J., Lee, A. J., Kozlov, M. V., Aavik, T., Cai, H., Contreras-Garduño, J., David, O. A., Kaminski, G., Li, N. P., Onyishi, I. E., Prasai, K., Pazhoohi, F., Prokop, P., Cardozo, S. L., R., Sydney, N., Taniguchi, H., Krams, I., Dixson, B. J. W. (2019). Women’s preferences for men’s facial masculinity are strongest under favorable ecological conditions. In Scientific Reports, 9: 3387.

Bonin, P., Thiebaut, G., Prokop, P., Méot, A. (2019): “In your head, zombie”: zombies, predation and memory. In: Journal of Cognitive Psychology, 31(7): 635-650.

Fančovičová, J., Prokop, P. (2019): Examining secondary school students’ misconceptions about the human body: correlations between the methods of drawing and open-ended questions. In: Journal of Baltic Science Education, 18(4): 549 – 557.

Díaz-Morales, J. F., Jankowski, K. S., Prokop, P., Castellana, I., Linke, M., Randler, C., & Rahafar, A. (2018). Sleep timing is linked to sociosexuality: Evidence from German, Polish, Slovak, and Spanish females. In: Time & Society, 28 (3): 1272–1287.

Prokop, P. (2019): Male preferences for nuptial gifts and gift weight loss amongst the nursery web spider, Pisaura mirabilis. In: Journal of Ethology, 37(3), 363-370.

Prokop, P., & Fančovičová, J. (2019). The perception of toxic and non-toxic plants by children and adolescents with regard to gender: implications for teaching botany. In: Journal of Biological Education, 53(4), 463-473.

Conroy-Beam, D., Roney, J. R., Lukaszewski, A. W., Buss, D. M., Asao, K., Sorokowska, A., ...Prokop, P.... & Alm, C. (2019). Assortative mating and the evolution of desirability covariation. In: Evolution and Human Behavior, 40 (5): 479-491.

Conroy-Beam, D., Buss, D. M., Asao, K., Sorokowska, A.... Prokop, P.,... Zupančič, M. (2019): Contrasting computational models of mate preference integration across 45 countries. In: Scientific Reports, 9: 16885.

2018

... (na tejto časti sa pracuje)

Publikačná činnosť - do r. 2018