DOD 24.1.2020 - pozvánka

- pozvánka na Deň otvorených dverí na piatok 24.1.2020 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave