Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Agáta FARGAŠOVÁ

Výskum a jeho aplikácia

- zameranie výskumu (aj fotogaléria) 

Publikačná činnosť

- publikácie

Výučba (Pedagogická činnosť)

Bakalársky stupeň

Ekotoxikológia pre environmentalistov

(študijné programy Environmentalistika a Biogeológia; počet kreditov: 3, zimný semester)

Všeobecná ekológia

(študijné programy Chémia a Biochémia; počet kreditov: 3, zimný semester)

Všeobecná ekológia pre environmentalistov

(študijné programy Environmentalistika a Geológia vo využívaní krajiny; počet kreditov: 5, zimný semester)

Environmentálna ekológia

(študijné programy Učiteľstvo Environmentalistika; počet kreditov: 3, letný semester)

Basic Ecotoxicology

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 2, letný semester)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, budú čoskoro prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Magisterský stupeň

Hodnotenie environmentálnych rizík

(študijný program Environmentálna ekológia a Učiteľstvo Environmentalistika; počet kreditov: 5, letný semester)

Hodnotenie environmentálnych rizík

(študijný program Pedológia; počet kreditov: 4, letný semester)