Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rudolf MASAROVIČ

Publikačná činnosť

- publikácie

Výučba (Pedagogická činnosť)

Bakalársky stupeň

PriF.KEF/N-bEXX-008/15  - Úvod do biodiverzity Slovenska -  1/L 3S 3 

PriF.KEF/N-bEXX-009/15  - Biodiverzita 3 - 2/Z 3C+3P+ 1S 8 

PriF.KEF/N-bEXX-011/15  - Terénne práce z biodiverzity -  2/L 3C 3 

PriF.KEF/N-bEXX-015/15 Regionálna biogeografia - 3/Z 2C+2P 4 

PriF.KEF/N-bEXX-021/15 Zoosozologické praktikum (2) - 3/L 3S 3

Magisterský stupeň

PriF.KEF/N-mEEF-103/15 Dynamika biologických systémov - 1/Z 3P 5 

PriF.KEF/N-mBEK-100/15 Vybrané kapitoly z aplikovanej ekológie - 1, 2/L 2S 2 

PriF.KEF/N-mEEF-100/15 Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie - 1/Z 1P+2S 4