Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Marianna MOLNÁROVÁ

Výskum a jeho aplikácia

- zameranie výskumu (aj fotogaléria) 

Publikačná činnosť

- publikácie

Výučba (Pedagogická činnosť)

Bakalársky stupeň

1. ročník: 

Seminár v predmete Všeobecná ekológia pre environmentalistov prístupný v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

(študijné programy Environmentalistika a Geológia vo využívaní krajiny; počet kreditov: 5, zimný semester)

Global Environmental Problems

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 4, zimný semester)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov

(študijné programy Environmentalistika, Geológia vo využívaní krajiny, Biogeológia a Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie, Učiteľstvo Environmentalistika; počet kreditov: 3, letný semester)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

2. ročník:

Obnoviteľné zdroje energie

(študijný program Geológia vo využívaní krajiny; počet kreditov: 3, letný semester)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Basic Ecotoxicology

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 2, letný semester)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Biostatistics

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 5, letný semester; zastupovanie od šk.r. 2018/2019)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Biostatistics

(študijný program Biological Chemistry; počet kreditov: 5, letný semester; zastupovanie od šk.r. 2018/2019)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

3. ročník:

Ekotoxikológia pre environmentalistov

cvičenia k uvedenému predmetu, (študijný program Environmentalistika; počet kreditov: 4, zimný semester)

Renewable Energy Sources

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 3, zimný semester)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Bachelor Seminar 1

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 2, zimný semester)

Bachelor Seminar 2

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 2, letný semester)

Magisterský stupeň

1. ročník:

Seminár z laboratórnych výpočtov

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 5, letný semester) 

- prednášky a cvičenia k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

2. ročník:

Hodnotenie vplyvov stresových faktorov na biotu

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 4, zimný semester)

- prednášky k predmetu sú pre študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, prístupné v elektronickom výučbovom prostredí Moodle

Témy na dizertačné práce (šk.r. 2019/2020):

Fyziologické a biochemické zmeny v rastlinách pri vzájomnej interakcii kovov

Fytoplanktón pri hodnotení toxicity kovov a ich vzájomných interakcií

Jazyky

- česky, francúzsky, anglicky