Vedecko-populárne články

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

Úvodný komentár

V tomto súbore sú zaradené vedecko-populárne články v časopisoch Elektrón, Vesmír, Svet prírodyQuark. Väčšina týchto článkov je populárnou formou výkladu tém, ktoré bezprostredne súvisia s mojou vedcko-výskumnou a pedagogickou prácou. V niektorých prípadoch sa však jedná o ústretovú reakciu na žiadosť čitateľov alebo redakcií časopisov, ktorí požiadali o vysvetlenie nejakého odborného problému. Posledným podnetom pre ich písanie boli rôzne dezinformácie šírené dokonca aj verejnoprávnymi médiami.

Články sú číslované v ich chronologickom poradí a ich súčasťou sú aj titulné strany príslušných čísiel časopisov.

1. Tajomstvo "vriaceho kameňa"   [.pdf]

2. SiO2 aerogél   [.pdf]

3. Látka s mnohými "naj"   [.pdf]

4. Aj na suchu odpláva dom   [.pdf]

5. Ako zvážiť peľové zrnko  [.pdf]

6. Chaos verzus zákony [.pdf]

7. Dôležité sofistikované produkty chémie [.pdf]

8. Superkritické sušenie je exelentá laboratórna metóda [.pdf]

9. Moderné metódy pre popolušku  [.pdf]

10. Ako kladivom rozbiť molekulu  [.pdf]

11. Zablatená chémia  [.pdf]

12. Preco svetielkuje fosfor?  [.pdf]

13. Anorganicke listy, lístky a lístočky   [.pdf]

14. Kvalitné filmy bez režisérov   [.pdf]

15. Aké su minimálne a maximálne hodnoty pH   [.pdf]

16. Je možné, že jeden gram nejakej látky ma povrch niekoľko sto metrov štvorcových [.pdf]

17. Titan medzi oxidmi   [.pdf]

18. Ako sa zbaviť nežiadúcich molekúl   [.pdf]

19. Čo je to utajený var  [.pdf]

20. Ako sa pripravujú pórovité látky   [.pdf]

21. Čo sa možno dozvedieť z názvov minerálov  [.pdf]

22. Prečo sa zle korčuluje na lade z umelej hmoty   [.pdf]

23. Anorganické suroviny na Slovensku   [.pdf]

24. Diery, dierky, dieročky Pórovité anorganické látky vo vede a technike   [.pdf]

25. Koľko chemických látok poznáte   [.pdf]

26. Ako starnú vedecké poznatky    [.pdf]

27. Záhadné skupenstvo vody  [.pdf]

28. Hydrotermálne deje v laboratóriách a v prírode  [.pdf]

29. Dejiny písané Dynamitom   [.pdf]

30. Žarty z vedy  [.pdf]

31. Najbelší z bielych [.pdf]

32. Hľadá sa vinník [.pdf]

33. Antuková veda [.pdf]

34. Záchranný vankúš - airbagy [.pdf]

35. Čistenie fotokatalýzou [.pdf]

36. Modré odhalenie [.pdf]

37. Farba života a farba smrti [.pdf]

38. Čo je laboratórny digestor  [.pdf]

39. Pozor nespálte sa [.pdf]

40. Dve tváre explózií [.pdf]

41. Malý veľký problém [.pdf]

42. Najobyčajnejšia tekutina [.pdf]

43. Musíme sa báť azbestu? [.pdf]

44. Ochranca kuchyne - digestor [.pdf]

45. Svetielkujúce minerály [.pdf]

46. Krása uhlíkových nanorúrok [.pdf]

47. Trajektórie v tenise [.pdf]

48. Po stopách loptičiek [.pdf]

49. Najdôležitejšie látky [.pdf]

50. Chémia ohňostrojov [.pdf]