Fotosúťaž

Fotohádanky v časopise Quark - linka na Facebookovu fotogalériu časopisu Quark

Fotosúťaž Quark 2021

Fotosúťaž Quark 2020

Fotogaléria - Svet očami anorganického chemika

 

Počiatočným impulzom pre vznik tejto fotogalérie bola prosba Oddelenia pre vonkajšie vzťahy Rektorátu Univerzity Komenského o pár vedeckých obrázkov. Formát ich novej fejsbúkovej fotogalérie nazvanej Očami vedcov však veľmi obmedzoval jej obrazovú a aj textovú časť, čo som akceptoval, ale považoval som to za ochudobnenie jej odbornej stránky. Ako štartovaciu iniciatívu som ju však hodnotil kladne.    

Táto fotogaléria nemá špecifikovaného adresáta. Je určená študentom, ale aj laickej a odbornej verejnosti. Obsahuje obrázky týkajúce sa niektorých pedagogických a vedecko-výskumných tém autora a jeho blízkych spolupracovníkov. Jej hlavným cieľom je poukázanie na ich odbornú a často aj estetickú príťažlivosť. Taktiež sa snaží upozorniť na interdisciplinaritu väčšiny tém. To znamená, že obrázky by mohli zaujímať kdekoho, napríklad chemikov, pedológov, biológov, geológov a aj tých, ktorí sa zaujímajú  o environmetálne a technické odbory. 

Vedecko-populárny koncept tejto fotogalérie môže znamenať, že špecialisti v konkrétnom odbore môžu trocha „ohŕňať nosom“, to je však údel mnohých vedecko-populárnych aktivít. 

Väčšina snímok pochádza z autorových kníh, učebníc, odborných a vedecko-populárnych článkov a prednášok. Východiskový súbor obrázkov pre tieto práce predstavuje približne 80 tisíc obrázkov. Žiaden z nich nevznikol snímaním mobilom a za väčšinou z nich je veľa práce. Niektoré obrázky však boli  zhotovené výlučne pre túto fotogalériu.

Táto séria obrázkov je priebežne doplňovaná, avšak nie vždy budú nové obrázky pridávané na koniec súboru, ale budú zaradené do príslušnej tématickej časti. Preto texty posledne pridaných obrázkov budú zvýraznené červenou značkou.      

Za prípadné vyjadrenie názoru na túto fotogalériu (vrátane jej kritiky) budem veľmi povďačný. Pošlite ho prosím  na túto adresu:    karol.jesenakuniba.sk

 

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.