Články v časopise Naša univerzita

Úvodný komentár

„Naša Univerzita“ je časopis Univerzity Komenského. Je to najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Vychádza 10-krát ročne a venuje sa dianiu na Univerzite Komenského. Informuje o významných udalostiach na UK, vrátane študentských a kultúrnych podujatí. Zároveň zverejňuje rôzne postrehy a názory dotýkajúce sa školstva.

Časopis vychádza v tlačenej a elektronickej forme.

Podrobnejšia informácia o časopise je zverenená na tejto adrese: https://uniba.sk/nu/. Na nej je k dispozícii aj archív doterajších čísiel tohto časopisu.

Hlavný dôvod zverejnenia dvoch mojich príspevkov v tomto časopise bol ten, že sa týkajú tém, ktoré presahujú rámec prírodných vied.

Tretí dokument je odpoveďou na prosbu redakcie časopisu o vyjadrenie sa k vlastnému príspevku k ochrane životného prostredia.

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

1. (2015) Je propagácia vedy na Slovensku dostatočná? [.pdf]

2. (2015) K percentuálnym podielom autorov v odborných publikáciách [.pdf]

3. (2018) Ako konkrétne prispievate k ochrane životného prostredia? [.pdf]

4. (2019) Ktoré typy publikácií vysokoškolských učiteľov sú najhodnotnejšie? [.pdf]

*****

Návrat na hlavnú stránku profesora Karola Jesenáka