Rôzne

Rôzne články od profesora Karola Jesenáka

Popularizácia vedy, techniky [.doc]
Zoznam článkov profesora Karola Jesenáka
Katedra anorganickej chémie, PRIF UK a UK
roky 2020, 2021

VTS news 2021, číslo 4 (štvrťročník o vede a technike)
Strana 13: Odovzdanie ocenenia Propagátor vedy a techniky
Strana 21: Prečo píšem vedecko-populárne články

Prednáška na konferencii: Aby sme si o vede a technike mohli prečítať všetci
Autor: Karol Jesenák
Organizátor: Centrum vedecko-technických informácií (2021)
https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/online-konferencia.html?page_id=15213
https://youtu.be/2JZ5kaL1wlA
https://www.youtube.com/watch?v=GkVZxR1k6ck  

Karol Jesenák: „Je chémia dôležitejšia pre geológov alebo geológia pre chemikov?“
27.10.2021, PRIF UK, miestnosť B1-PLUS
Prednáška organizovaná Klubom učiteľov geovied na PRIF UK.
Prednáška bola sprístupnená širšej verejnosti v on-line režime.
Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., anorganický chemik, Katedra anorganickej chémie

 

Články prof. Karola Jesenáka v Denníku N - rok 2021 [.doc]

25.výročie časopisu Quark
Videosekvencie zaznamenávajúce odpovede na otázky v súvislosti s 25 výročím časopisu Quark.
Sú tam aj odpovede profesora Karola Jesenáka
Video: https://youtu.be/MXgb5NmgF2s
Video: https://youtu.be/tGjWQRyf4kY
Video: https://youtu.be/UBzm96DmVS0
Video: https://youtu.be/n7RNejPsH5o
Internetová stránka časopisu Quark https://www.quark.sk
Facebook https://www.facebook.com/casopisquark

 

Denník N
6.8.2020.
Anorganický chemik: K. Jesenák
Chemik: Liadok životy častejšie zachraňuje ako zabíja. Zúrodňovaním pôdy v minulosti odvrátil hladomor (rozhovor)
https://dennikn.sk/1995266/liadok-zivoty-castejsie-zachranuje-ako-zabija-zurodnovanim-pody-v-minulosti-odvratil-hladomor/?ref=tema
Celý rozhovor je k dispozícii na tejto adrese:
https://fns.uniba.sk/jesenak_rozne/

 

Výbušniny nie sú len skaza a odtrhnuté prsty. Vidieť riadenú demoláciu je silným zážitkom aj pre odborníka (článok)
Denník N
2.9.2020.
Anorganický chemik: K. Jesenák
https://dennikn.sk/2023522/vybusniny-nie-su-len-skaza-a-odtrhnute-prsty-vidiet-riadenu-demolaciu-je-silnym-zazitkom-aj-pre-odbornika/
Celý článok je k dispozícii na tejto adrese:
https://fns.uniba.sk/jesenak_rozne/OTS: Ako zbaviť vzduch vírusov a baktérií? Dá sa to! Vysvetlí nám profesor (článok)
TASR
8.7.2020
Anorganický chemik: K. Jesenák
https://www.tasr.sk/ots/ots-ako-zbavit-vzduch-virusov-a-bakt/26011-clanok.html


Žarty z vedy
Článok v časopise Quark
Anorganický chemik: K. Jesenák
Pridané 28. júla 2020
https://www.quark.sk/zarty-z-vedy/

 

* Vybrané články prístupné na Internete [.doc]

* Chemik: Liadok životy častejšie zachraňuje ako zabíja. Zúrodňovaním pôdy v minulosti odvrátil hladomor  [.docx] článok pre Denník N

* Výbušniny nie sú len skaza a odtrhnuté prsty. Vidieť riadenú demoláciu je silným zážitkom aj pre odborníka  [.docx] článok pre Denník N

* Otvorený list prof. Karola Jesenáka: Poznámky k zapisovaniu publikácií do databázy EPČ [.pdf]
pre: PhDr. Miroslava Janetková, Vedúca Ústrednej knižnice PRIF UK

Ktoré typy publikácií vysokoškolských učiteľov sú najhodnotnejšie?