Informácie pre základné a stredné školy

Úplné texty článkov prof. Karola Jesenáka

Vedecko-populárne články

Články v časopise Biológia, Ekológia, Chémia

Články pre učiteľov v časopise Dnešná škola

Príspevky na konferenciách a seminároch pre učiteľov chémie

Články v časopise ChemZi

Články v časopise Esemestník

Články v časopise Posterus.sk

Fotogaléria

Fotogaléria vedecko-populárnych obrázkov
Fotogaléria obsahuje súbor vedecko-populárnych obrázkov týkajúcich sa rôznych oblastí prírodných a technických vied a vedy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.

Fotosúťaž s časopisom Quark