Články pre učiteľov v časopise Dnešná škola

Úvodný komentár

Časopis „Dnešná škola – človek a príroda“ vydáva občianske združenie s názvom „Združenie učiteľov chémie“. Časopis je určený predovšetkým učiteľom chémie, biológie a fyziky na základných školách a stredných školách a zároveň aj širokej verejnosti, vrátane rodičov žiakov a študentov. Podrobnejšie informácie o tomto časopise možno nájsť na tejto adrese: <https://zuch.sk/?page_id=77>.  Tam možno nájsť aj kompletné čísla tohto časopisu.

Moje články v tomto súbore boli odozvou na prosbu šéfredaktorky tohto časopisu RNDr. Heleny Vicenovej pomôcť pri napĺňaní hlavného poslania tohto časopisu. Spoločnou ideou väčšiny týchto článkov je  snaha o riešenie závažného problému, ktorým je takmer úplné odtrhnutie chémie od geológie a všeobecne vzájomná izolovanosť mnohých prírodovedných predmetov v pedagogickom procese. Na tento problém dlhodobo upozorňujem v niekoľkých svojich publikáciách a poukazujem naň aj v úvodnom článku tejto série. Zároveň sa mu venujem aj v článku z roku 2014 s názvom „Potrebujú učitelia chémie vedieť niečo o geológii?“

I keď som na začiatku písania týchto textov nerátal s nejakou „veľkou investíciou energie“ do tohto projektu, pozitívny ohlas zo strany učiteľov ma prinútil zmeniť svoj názor. Mojim  hlavným zámerom bolo skôr vzbudiť záujem o diskutované témy.  

Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom

karol.jesenakuniba.sk

fns.uniba.sk/jesenak

01. 2013 Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom [.pdf]

02. 2013 O ťažbe zlata na Kriváni [.pdf]

03. 2013 O hľadaní rúd vo Vysokých Tatrách a o ťažbe železnej rudy v Tatranskej Javorine [.pdf]

04. 2013 O ťažbe soli pri Prešove  [.pdf]

05. 2014 O ťažbe vápenca na Slovensku I   [.pdf]

06. 2014 O ťažbe vápenca na Slovensku II  [.pdf]

07. 2014 O ťažbe dolomitu   [.pdf]

08. 2014 O ťažbe magnezitu   [.pdf]

09. 2014 Kde sa ťažilo a vyrábalo železo na Slovensku   [.pdf]

10. 2014 Potrebujú učitelia chémie vedieť niečo o geológii?   [.pdf]

11. 2014 O ťažbe a využití hornín s vysokým obsahom kremíka   [.pdf]

12. 2014 O vlastnostiach a využití ílov  [.pdf]

13. 2015 Máme sa báť azbestu?   [.pdf]

14. 2015 O azbeste   [.pdf]

15. 2015 Na čo sa využíva talk (mastenec) a kde sa u nás ťaží   [.pdf]

16. 2015 Na čo sa používa bazalt a kde sa u nás ťaží   [.pdf]

17. 2015 O ďalších magmatických horninách   [.pdf]

18. 2015 Čo je to zeolit a diatomit a na čo sa používajú   [.pdf]

19. 2016 O prírodných formách síranu vápenatého a síranu bárnatého   [.pdf]

20. 2016 O striebre a olove   [.pdf]

21. 2016 O medi   [.pdf]

22. 2016 O antimóne v slovenských horách   [.pdf]

23. 2016 O ortuti v Kremnických vrchoch   [.pdf]

24. 2017 O výrobe hliníka   [.pdf]

25. 2017 Ako môžu naši žiaci pomôcť životnému prostrediu?   [.pdf]

26. 2017 Kde sa ťažila uránová ruda a kde sa ťažiť nebude   [.pdf]

27. 2017 O banských trhavinách   [.pdf]

28. 2018 Voda – naj(ne)obyčajnejšia látka na Zemi I.   [.pdf]

29. 2018 Súbor nenáročných chemických experimentov nielen pre chemikov I.   [.pdf]

30. 2018 Súbor nenáročných chemických experimentov nielen pre chemikov II.   [.pdf]

31. 2018 O jednej zaujímavej webovej stránke pre žiakov, učiteľov a študentov  [.pdf]