Stolný tenis

Stolnotenisový turnaj pre zamestnancov a doktorandov PriF UK

15.02.2024

Autor fotiek  prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.  -  Správa zo stolnotenisového turnaja

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší, potom šípkou vpravo prejdete na ďalšiu fotku.

Videá

Tieto videá sú v Streame Office 365 Univerzity Komenského
Videá si vedia otvoriť zamestnanci Univerzity Komenského, ktorí majú prístup do Office 365

Stolný tenis

Poďme si trošku zatancovať