Články v časopise Esemestník

Úvodná poznámka

Esemestník je názov tlačeného a elektronického časopisu Slovenskej mineralogickej spoločnosti. Vychádza dvakrát ročne a publikuje informácie týkajúce sa mineralógie, petrológie, geochémie, ložiskovej geológie, gemológie, montanistike a historických vied súvisiacich s týmito odbormi.

Elektronickú verziu tohto časopisu možno nájsť na tejto adrese:  

http://www.mineralogickaspolocnost.sk/esemestnik.php

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

 

1 [.pdf]  Komentár k súčasnému vzťahu medzi geológiou a chémiou na slovenských vysokých školách (2014)

2 [.pdf] Poznámka k udeleniu ocenenia Slovenskej mineralogickej spoločnosti za knižné publikácieautora tohto textu (2014)

3 [.pdf] Komentár ku vzniku publikácie „Historické a súčasné miesta ťažby a spracovania rúd na Slovensku“  (2017)

4 [.pdf] Má zmysel vracať sa k prekonaným hutníckym technológiám?  (2017)