Historické a súčasné miesta ťažby a spracovanie rúd na Slovensku

Autor: Karol Jesenák, karol.jesenakuniba.sk

2017

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave

Autorské pracovisko:

Katedra anorganickej chémie
Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

© Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Text neprešiel jazykovou úpravou.

Recenzenti:

RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc.
Ing. Marián Jančura, CSc.
Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.
RNDr. Milan Kohút, CSc.

Dokument je prístupný na internetovej stránke:
https://fns.uniba.sk/jesenak

ISBN 978-80-223-4311-4

Táto práca vychádza výlučne ako elektronický dokument ponúkaný ku všeobecnému verejnému použitiu.

Ďakujem za prejav akejkoľvek reakcie na obsah tejto publikácie a na upozornenie na prípadné chyby a nepresnosti. Možno ich adresovať na e-mailovú adresu: karol.jesenak@uniba.sk
.

Prosba čitateľom tejto publikácie.

Táto publikácia vznikla bez akýchkoľvek finančných dotácii. Preto jedinou, ale zároveň aj najhodnotnejšou odmenou za niekoľkoročné úsilie, sú jedine reakcie jej čitateľov.  Práve preto, budem vďačný každému, kto aspoň jednou vetou vyjadrí jej akékoľvek hodnotenie. Bez ohľadu na to, či jeho autorom bude študent, učiteľ alebo ktokoľvek iný.  Za tieto reakcie vopred veľmi ďakujem.
Karol Jesenák  (
jesenakfns.uniba.sk)

Poznámka

Obsah každej časti sa nachádza  v jej úvode.
Zároveň súhrnný obsah všetkých častí je v úvode 1. časti.

Obsah všetkých častí

1. časť

1. časť.pdf    Dátum poslednej aktualizácie: 17.5.2017

I. Úvod.44
II. Lokality a s nimi súvisiace témy.49
Malé Karpaty.50
Pezinok.53
Spolok pre montánny výskum.120
Limbach a Svätý Jur.130
Modra.165
Dionýz Štúr.178
Harmónia.183
Piesok.189
Častá.209
Hrad Červený Kameň.213
Kuchyňa.248
Pernek.255
Stupava.263
Netopiere v baniach Malých Karpát.279             

II. Lokality a s nimi súvisiace témy Bratislava.287
Prvé priemyselné podniky v Bratislave.327
Feitzelmyerova firma na stroje.329
Marschallova továreň na koče.339
Patrónka.367
Železiarske obchody a spoločnosti v Bratislave.384
Historický cintorín pri Kozej bráne ako spomienka na majiteľov bratislavských priemyselných podnikov a miestnych kováčov.398
Trnava.428
Zlieváreň Trnava.465
Sereď.479

2. časť

2. časť.pdf

II. Popisované lokality.12
Žiar nad Hronom.13
Akciová spoločnosť Slovalco.41
Akciová spoločnosť Sapa
Profily v Žiari nad Hronom.64
Richard Kafka propagátor histórie hutníctva na Slovensku.74
Železná Breznica.77
Banská Štiavnica.88
Hlavný banský úrad Slovenskej republiky.101
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.106
Glanzenberg.126
Vodné nádrže v okolí Banskej Štiavnice.160
Banícka akadémia.177
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici.195
Salamandrové dni.210
Čo píše o Banskej Štiavnici spisovateľ Kálmán Mikszáth.219
Spisovateľ Jozef Horák.225    
 
II. Popisované lokality
Štiavnické Bane.228
Matej Kornel Hell.256
Jozef Karol Hell.259
Maximilián Rudolf Hell.263
Banská Belá.267
Šobov.280
Hodruša–Hámre.295
Slovenská banská spoločnosť.314
Továreň Sandrik.334
Súkromná Umelecká škola v Hodruši – Hámroch.360
Vyhne.382
Cinobaňa.424
Lovinobaňa.435

3. časť

3. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.8
Nová Baňa.9
Pohronské múzeum v Novej Bani.83
Brehy.117
Rudno nad Hronom.132
Pukanec.137
Žarnovica.185
Revište.195
Hliník nad Hronom.203
Akciová spoločnosť Pohronské strojárne.218

4. časť

4. časť.pdf

II. Popisované lokality a s nimi súvisiace témy.10
Kremnica.11
Kremnická mincovňa.36
Iné mincovne na území dnešného Slovenska.53
Banícke mince.63
Banská Bystrica.67
Výstava: „Industriálna krajina? “.80
Rodina Fuggerovcov.89
Jakob Fugger.91
Anton Fugger.96
Fuggerovci na Slovensku.98
Špania Dolina.100
Špaňodolinský vodovod.135
Sústava vodných diel Motyčky – Dolný Jelenec – Staré Hory.148
Staré Hory.158
Richtárová.162
Piesky.170

II. Popisované lokality a s nimi súvisiace témy
Ľubietová.178
Malachov.204
Tajov.230
Detva – Biely vrch.242

5. časť

5. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.9
Orava.10
Podbiel - Františkova huta .11
Oravské ferozliatinové závody v Istebnom.19
Severná strana Nízkych Tatier.42
Liptovský Hrádok.53
Liptovský Ján.59
Dúbrava.79
Mikroskopické vláknité huby v baniach.131
Artikulárny kostol vo Svätom Kríži.146
Historická lokalita Zámček - Hrádok.160
Hybe.166
Magurka, Železné.181
Partizánska Ľupča.209
Malužiná.227
Nižná Boca a Vyšná Boca.231
 
II. Lokality a s nimi súvisiace témy
Južná strana Nízkych Tatier.271
Moštenica.274
Hiadeľ.288
Jasenie.303
Malá vodná elektráreň nad Jasením.323
Najstaršie vodné elektrárne na území dnešného Slovenska.329
Dolná Lehota.333
Horná Lehota.344
Mýto Pod Ďumbierom.355
Bystrá.357
Jarabá.362

6. časť

6. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.7
Vysoké Tatry.8
Veľký Slavkov.18
Kriváň.24
Tatranská Javorina.46
Kopské sedlo.64
Okolie Zeleného plesa a Kežmarských štítov.70
Murárikova rokľa .80
Sedlo Ostrvy .88
Žiarska dolina (Medvedia jaskyňa).92
Poprad.104
Poprad - Kvetnica.127
Vikartovce.139
Jakubany.150
Rodina Probstnerovcov.168

7. časť

7. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.9
Horehronie.10
Medzibrod.13
Podbrezová.33
Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová.47
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová.71
Vajsková, Lopej.80
Chvatimech.119
Čiernohronská železnica.121
Hronec.136
Akciová spoločnosť ZLH Plus.167
Osrblie.185
Brezno.198
Čierny Balog.246
Pohronská Polhora.264
Beňuš.279
Bacúch.288

8. časť

8. časť.pdf     Dátum poslednej aktualizácie: 23.5.2017

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.9
Horehronie (pokračovanie).10
Polomka.11
Závadka nad Hronom.29
Akciová spoločnosť Slovpump-Trade.36
Heľpa.49
Pohorelá.69
Pohorelská Maša.88
Rodina Koháryovcov.119
Rodina Coburgovcov.129
Ján Müller a odborné riadenie Coburgových železiarní.152
Banské a hutnícke závody Filipa Coburga .154
Nová Maša.160
Švábolka.182
Vaľkovňa.185
Zlatno.194
Červená Skala.204
Šumiac.227

9. časť    

9. časť.pdf         Dátum poslednej aktualizácie: 13.10.2017  

II. Lokality a s nimi súvisiace témy. 9
Spišská Nová Ves.10
Kišovce – Švábovce.28
Rudňany41
Markušovská odkaľovacia nádrž.66
Poráč.80
Slovinky.93
Novoveská Huta.133
Kluknava – Štefanská Huta.147
Krompachy.162
Akciová spoločnosť Kovohuty v Krompachoch.190
Spišské Vlachy.216
Smolník.219
Baníctvo a tabakový priemysel na Slovensku.233
Smolnícka Huta.251
Mníšek nad Hnilcom.274
Prakovce.287
Akciová spoločnosť Treva Forge v Prakovciach.302

10. časť

10. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.9
Gelnica.10
Jaklovce.53
Žakarovce.68
Veľký Folkmár.114
Margecany, Rollova Huta.123
Kojšov.146
Zlatá Idka.167
Poproč.200
Jasov.212
Medzev.215

11. časť

11. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.9
Štós.10
Švedlár23
Henclová, Zahájnica, Stará Voda.33
Závadka.42
Nálepkovo.52
Hnilčík.67
Bindt.76
Hnilec.99
Mlynky.113
Stratená.132
Hrabušice.142
Dobšiná.149
Vlachovo – Dobšinská Píla.167
Nižná Slaná.177

12. časť

12. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.10
Betliar.11
Krásna Hôrka.17
Pača.25
Rožňava.31
Čučma.113
Drnava.125
Gombasek.133
Štítnik.143
Jelšava.146
Ľudovít Greiner, riaditeľ panstva Coburgovcov.152
Železničná trať Plešivec – Muráň.181
Lubeník.186
Chyžné.193
Nandraž.201
Salamandra škvrnitá v banských dielach.207
 
II. Lokality a s nimi súvisiace témy
Rákoš .212
Železník.222
Sirk.237
Sirk - Červeňany.241
Rovné, Ratkovská Zdychava, Poproč.251

13. časť

13. časť.pdf

II. Lokality a s nimi súvisiace témy.9
Košice.10
Technická univerzita v Košiciach.32
Ústav geotechniky  Slovenskej akadémie vied v Košiciach.43
Slovenské technické múzeum45
Strojáreň a zlievareň Karola Poledniaka v Košiciach.50
Východoslovenské strojárne n. p. Košice.67
Akciová spoločnosť ZTS VVÚ Košice.71
Železiarsky podnik v Čermeli.97
Železiarsky podnik Gustáva Fleischera.102
Východoslovenské železiarne a U.S. Steel Košice.110
Myslavská Maša.171
Bukovec.183
Hýľov.193
Nižný Klátov.203
Vyšný Klátov209

II. Lokality a s nimi súvisiace témy
Košice - Kurišková220
Argumenty podporujúce ťažbu uránu v tejto lokalite a argumenty  proti tejto ťažbe.235
Košická Belá.255
Košické Hámre.268
Opátka.276
Remetské Hámre.302

14. časť

14. časť.pdf

III.  Vegetácia na odpadoch po banskej a hutníckej činnosti.11
IV. Ilustrácia použitia moderných metód modelovania ložísk nerastných surovín.66
V. Dokumentácia starých banských diel .74
VI. Banské nešťastia.84
VII. Banské trhaviny a ich výroba na Slovensku.105
Továreň Dynamit – Nobel.115
Chemické závody Juraja Dimitrova a  spoločnosť Istrochem.141
VIII. Dokumenty charakterizujúce ťažbu a spracovanie rúd na Slovensku.199
IX. Krátky úvod do problematiky environmentálnych dôsledkov banskej činnosti.214
X. Súčasné metódy sledovania a ovplyvňovania environmentálnych  dôsledkov  banskej a hutníckej činnosti.220
XI. Názvy obcí, miest, ich častí a názvy ulíc odkazujúcich na baníctvo  a spracovanie rúd a kovov.261
XII. Názvy vrchov, sediel a vodných tokov odkazujúcich na baníctvo a spracovanie rúd a kovov.270
XIII. Priezviská na Slovensku odkazujúce na baníctvo a spracovanie rúd a kovov.275
XIV. Erby slovenských miest a obcí poukazujúce na banské aktivity a spracovanie rúd a kovov .281
XV. Lokality ťažby a spracovania rudných surovín na historických pohľadniciach .285
XVI. Banícke spolky a cechy .296
XVII. Časopis Montanrevue .300
XVIII. Chránené ložiskové územia rudných minerálov.304
XIX. Dobývacie priestory rudných minerálov.312

15. časť

15. časť.pdf

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry, ktorá nebola zaradená priamo do predchádzajúcich textov.5
Použité internetové zdroje nezaradené priamo do predchádzajúcich textov.19
Odporúčané internetové stránky nezaradené priamo do predchádzajúcich textov.22
Registre.25
Register lokalít.26
Register priradených tém.32
Register podnikov.39
Register múzeí, hradov, cintorínov, náučných chodníkov a iných historických pamiatok .50
Menný register . 54
Zoznam dôležitých akademických pracovísk.63
Register dôležitých inštitúcií.67 

*****

Počet strán jednotlivých častí (k 2. 5. 2017):
 
1. časť 500 strán
2. časť 440 strán
3. časť 232 strán
4. časť 254 strán
5. časť 372 strán
6. časť 190 strán
7. časť 301 strán
8. časť 246 strán
9. časť 323 strán
10. časť 231 strán
11. časť 199 strán
12. časť 255 strán
13. časť 312 strán
14. časť 316 strán
15. časť 69 strán

Spolu: 4 240 strán

Fotografie

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
A1: Stará banská štôlňa v Hnilčíku
A2: Záber z výroby hliníka v spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom
A3: Liatinový tlakový hrniec z konca 19. storočia (vyrobený v Hronci) v expozícii Horehronského múzea v Brezne