Ako konkrétne prispievate k ochrane životného prostredia?

Prof. Ing. Karol Jesenák, PhD., Katedra anorganickej chémie PriF UK


Pracujem v odbore, ktorý súvisí so životným prostredím, a preto si pokladám za povinnosť písať aj články, ktoré pri ochrane svojho bezprostredného životného prostredia môže využiť aj laická verejnosť.

Pokiaľ ide o môj súkromný život, mnoho mojich návykov a postojov možno síce interpretovať ako príspevok k ochrane životného prostredia, avšak ich primárne dôvody sú zväčša iné.

Tak napríklad moja averzia k neprimeranej spotrebe v akejkoľvek podobe (mimo niektorých sladkostí) tkvie v tom, že by mi iba strpčovala život. Mám odpor k luxusným predmetom, zbytočnému spotrebnému tovaru, módnym trendom a rôznym „nátlakovým“ akciám zo strany obchodu.

Využívam iba mestskú dopravu, bicykel a vlak. Moja spotreba čistiacich prostriedkov, teplej vody a plynu je veľmi nízka. Odstavenie radiátorov takmer počas celého vykurovacieho obdobia má zasa zdravotné dôvody. Nevyhadzujem žiadne potraviny. Približne 300 hodín ročne, ktoré venujem verejnoprospešným prácam, považujem z veľkej časti tiež za formu ochrany životného prostredia.

Uvedomujem si však, že podobné zvyky a postoje u väčšiny obyvateľstva by viedli ku krachu mnohých firiem. No zároveň si myslím, že ak tento rozpor nevyriešime my, stále budeme pri ochrane životného  prostredia ťahať za kratší koniec.

Zdroj: Časopis Naša univerzita, apríl 2018

Odpovede ďalších pracovníkov Univerzity Komenského nájdete v [.pdf] súbore.

Návrat na hlavnú stránku profesora Karola Jesenáka