Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam pracovníkov a doktorandov

Vedúci katedry / Head

  Miestnosť Telefón e-mail
doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. B1 424 02/602 96 519 jan.kodada_at_uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry / Deputy

  Miestnosť Telefón e-mail
doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. B1 462 02/602 96 247 zlatica.orszaghova _at_uniba.sk
doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. B1 463 02/602 96 170 peter.vdacny_at_uniba.sk

Tajomník katedry / Secretary

  Miestnosť Telefón e-mail
Mgr. Jana Christophoryová, PhD. B1 421 02/602 96 251 christophoryova_at_gmail.com

Emeritní profesori / Professor emeritus

  Miestnosť Telefón e-mail
prof. RNDr. Karol Hensel, CSc. B1 461 02/602 96 370 hensel _at_ fns.uniba.sk
prof. RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc. B1 420 02/602 96 237 jedlicka _at_ fns.uniba.sk
prof. RNDr. Ivan Országh, DrSc. B1 462 02/602 96 247 orszagh _at_ fns.uniba.sk

Odborní pracovníci / Staff

  Miestnosť Telefón e-mail
RNDr. Fedor Čiampor, PhD. B1 425 02/602 96 519  
RNDr. Peter Degma, CSc. B1 460 02/602 96 492 peter.degma_at_uniba.sk
doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. B1 423 02/602 96 249 peter.fenda_at_uniba.sk
Mgr. Mária Mrvová Garajová, PhD. B1 416   maria.garajova_at_uniba.sk
Mgr. Katarína Goffová, PhD. G 313 02/9014 2073 katarina.goffova _at_ uniba.sk
Mgr. Daniel Gruľa, PhD. B1 403 02/9014 9251 daniel.grula_at_uniba.sk
prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. B1 409 02/602 96 249 milada.holecova_at_uniba.sk
RNDr. Veronika Hulejová Sládkovičová, PhD. B1 413 02/602 96 716 veronika.sladkovicova_at_uniba.sk
Mgr. Daniel Jablonski, PhD. B1 425   jablonski.dan_at_gmail.com
Mgr. David Jandzík, PhD. B1 406 02/602 96 249 david.jandzik_at_uniba.sk
Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD. G 313 02/9014 2073 katarina.krajcovicova_at_uniba.sk
Mgr. Samuel Krčmárik      
Mgr. Matúš Kúdela, PhD. B1 419 02/602 96 252 matus.kudela_at_uniba.sk
Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. B1 418   tatiana.kudelova_at_uniba.sk
Mgr. Mária Melišková, PhD. B1 404 02/602 96 524 maria.meliskova_at_uniba.sk
Mgr. Peter Miklós, PhD. B1 413 02/602 96 716 peter.miklos_at_uniba.sk
Mgr. Peter Mikulíček, PhD. B1 408 02/602 96 249 peter.mikulicek_at_uniba.sk
RNDr. Martin Mrva, PhD. B1 416 02/602 96 253 martin.mrva_at_uniba.sk
Mgr. Lucia Rubáčová, PhD. B1 408 02/602 96 249 lucia.turcokova_at_uniba.sk
RNDr. Eduard Stloukal, PhD. B1 466 02/602 96 333 eduard.stloukal_at_uniba.sk
doc. RNDr. Eva Tirjaková, CSc. B1 414 02/602 96 256 eva.tirjakova_at_uniba.sk
Mgr. Dávid Žiak, PhD. B1 413 02/602 96 716 david.ziak_at_uniba.sk
Mgr. Kristína Žitňanová, PhD. B2 400 02/602 96 324 kristina.horkova_at_uniba.sk

Technickí pracovnící / Technical staff

  Miestnosť Telefón e-mail
Anna Hriadelová B1 465 02/602 96 249 zoology _at_ fns.uniba.sk
Jana Poláková B1 434 02/602 96 476  

Doktorandi / PhD. students

  Miestnosť Telefón e-mail
Mgr. Monika Cepková B1-417 02/602 96 303 cepkova6 _at_ uniba.sk
Mgr. Ivana Czocherová B1 404 02/602 96 524 czocherova _at_ fns.uniba.sk
Mgr. Martina Červená B1 410   cervena13 _at_ uniba.sk
Mgr. Aneta Dušeková B1 404    
Mgr. Kamila Hrúzová B1 422   fioriss17 _at_ gmail.com
Mgr. Františka Križanová B1 417 02/602 96 303  
Mgr. Miroslava Kupková B1 411   kupkova _at_ nic.fns.uniba.sk
Mgr. Tomáš Obert B1 417 02/602 96 303  
Mgr. Petr Papežík      
Mgr. Simona Papežíková      
Mgr. Matej Rataj B1 417 02/602 96 303 rataj2 _at_ uniba.sk
Mgr. David Selnekovič B1 425 02/602 96 249 david.selnekovic _at_ gmail.com
Mgr. Barbora Stančeková B1 404    
MSc. Tengyue Zhang B1 417