Zoznam pracovníkov a doktorandov

Vedúci katedry / Head

  Miestnosť Telefón E-mail
doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. B1 414 +421-2-9014-9170 peter.vdacny_at_uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry / Deputy

  Miestnosť Telefón E-mail
doc. Mgr. Peter Mikulíček, Ph.D. B1 408 +421-2-9014-2056 peter.mikulicek_at_uniba.sk
doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. B1 462 +421-2-9014-9247 zlatica.orszaghova _at_uniba.sk

Tajomník katedry / Secretary

  Miestnosť Telefón E-mail
Mgr. Jana Christophoryová, PhD. B1 421 +421-2-9014-9251 christophoryova_at_gmail.com

Emeritní profesori / Professor emeritus

  Miestnosť Telefón E-mail
prof. RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc. B1 420 +421-2-9014-9237 jedlicka _at_ fns.uniba.sk
prof. RNDr. Ivan Országh, DrSc. B1 462 +421-2-9014-9247 orszagh _at_ fns.uniba.sk

Odborní pracovníci / Staff

  Miestnosť Telefón E-mail
Mgr. Michal Benovics, PhD. B1 461 +421-2-9014-9249 benovics2_at_uniba.sk
RNDr. Fedor Čiampor, PhD. B1 425 +421-2-9014-9249 fciampor_at_savba.sk
RNDr. Peter Degma, CSc. B1 460 +421-2-9014-9492 peter.degma_at_uniba.sk
doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. B1 423 +421-2-9014-2074 peter.fenda_at_uniba.sk
Mgr. Katarína Goffová, PhD. G 313 +421-2-9014-2073 katarina.goffova _at_ uniba.sk
Mgr. Daniel Gruľa, PhD. B1 421 +421-2-9014-9251 daniel.grula_at_uniba.sk
prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. B1 409 +421-2-9014-9605 milada.holecova_at_uniba.sk
RNDr. Veronika Hrabovcová Sládkovičová, PhD. B1 413 +421-2-9014-2058 veronika.sladkovicova_at_uniba.sk
Mgr. Daniel Jablonski, PhD. B1 425 +421-2-9014-2133 jablonski.dan_at_gmail.com
Mgr. David Jandzík, PhD. B1 406 +421-2-9014-9249 david.jandzik_at_uniba.sk
doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. B1 424 +421-2-9014-9519 jan.kodada_at_uniba.sk
Mgr. Matúš Kúdela, PhD. B1 419 +421-2-9014-9252 matus.kudela_at_uniba.sk
Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. B1 419 +421-2-9014-9252 tatiana.kudelova_at_uniba.sk
Mgr. Peter Miklós, PhD. B1 413 +421-2-9014-9716 peter.miklos_at_uniba.sk
doc. RNDr. Martin Mrva, PhD. B1 416 +421-2-9014-9253 martin.mrva_at_uniba.sk
Mgr. Mária Mrvová Garajová, PhD. B1 416 +421-2-9014-9253 maria.garajova_at_uniba.sk
Mgr. Tomáš Obert, PhD. B1 417 +421-2-6029-6303 obert7_at_uniba.sk
Mgr. Kamila Ondrejková, PhD. B1 422 +421-2-9014-2074 hruzova2_at_uniba.sk
Mgr. Petr Papežík, PhD. B1 461 +421-2-9014-9249 papezik1_at_uniba.sk
Mgr. Adrián Purkart, PhD. G 313 +421-2-9014-2073 purkart.adrian_at_gmail.com
Mgr. Lucia Rubáčová, PhD. B1 408 +421-2-9014-2055 lucia.turcokova_at_uniba.sk
Mgr. David Selnekovič, PhD. B1 425 +421-2-9014-9249 david.selnekovic _at_ gmail.com
RNDr. Eduard Stloukal, PhD. B1 466 +421-2-9014-9734 eduard.stloukal_at_uniba.sk
Mgr. Viktória Vanerková G 313 +421-2-9014-2073 vanerkova1_at_uniba.sk
Mgr. Dávid Žiak, PhD. B1 413 +421-2-9014-2059 david.ziak_at_uniba.sk
Mgr. Kristína Žitňanová, PhD. B2 400 +421-2-9014-9324 kristina.horkova_at_uniba.sk

Technickí pracovnící / Technical staff

  Miestnosť Telefón E-mail
Anna Hriadelová B1 465 +421-2-9014-9249 anna.hriadelova_at_uniba.sk
prif.kzo_at_uniba.sk
Ing. Alica Christophoryová B1 425 +421-2-9014-9249 alica.christophoryova_at_uniba.sk
Ing. Jana Poláková B1 434 +421-2-9014-9476 janka.polakova_at_uniba.sk
Ing. Ivan Rúrik B1 463 +421 2 9014 9256 ivan.rurik_at_uniba.sk

Doktorandi / PhD. students

  Miestnosť Telefón E-mail
Mgr. Kristína Abrahámovičová B1 404 +421-2-9014-9249 kikaabrahamovicova_at_gmail.com
Mgr. Atilla Balogh B1 419 +421-2-9014-9249 balogh26_at_uniba.sk
Mgr. Róbert Harinek B1 404 +421-2-9014-9249 harinek3@uniba.sk
Mgr. Matej Jandík B1 422 +421-2-9014-2074 jandik1_at_uniba.sk
Mgr. Adam Javorčík B1 411 +421-2-9014-9249 javorcik.adam_at_gmail.com
Fariba Khanzadeh, MSc. B1 419 +421-2-9014-9252 khazadeh1_at_uniba.sk
Mgr. Samuel Krčmárik B1 419 +421-2-9014-9252 samuel.krcmarik_at_uniba.sk
Mgr. Martina Lawson B1 404 +421-2-9014-9249 lawson1_at_uniba.sk
Mgr. Ivona Lužáková B1 419 +421-2-9014-9252 ivona.luzakova_at_uniba.sk
Mgr. Šimon Marko B1 404 +421-2-9014-9249 marko66_at_uniba.sk
Mgr. Martin Matejka B1 404 +421-2-9014-9249 matejka16_at_uniba.sk
Mgr. Simona Papežíková G 313 +421-2-9014-2073 simona.papezikova_at_gmail.com
Mgr. Lukáš Pecina B1 417 +421-2-9014-9249 pecina4_at_uniba.sk
Mgr. Martin Raffaj B1 411 +421-2-9014-9249 raffaj5_at_uniba.sk
Mgr. Richard Schnürmacher B1 404 +421-2-9014-9249 schnurmacher1_at_uniba.sk
Mgr. Barbora Stančeková B1 404 +421-2-9014-9249 stancekova10_at_uniba.sk
Mgr. Lucia Švecová B1 422 +421-2-9014-2074 svecova90_at_uniba.sk
Mgr. Lucia Vičanová B1 410 +421-2-9014-9249 lucia.vicanova22_at_gmail.com