Zoznam pracovníkov a doktorandov

Vedúci katedry / Head

  Miestnosť Telefón e-mail
doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. B1 424 +421-2-9014-9519 jan.kodada_at_uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry / Deputy

  Miestnosť Telefón e-mail
doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. B1 462 +421-2-9014-9247 zlatica.orszaghova _at_uniba.sk
doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. B1 414 +421-2-9014-9256 peter.vdacny_at_uniba.sk

Tajomník katedry / Secretary

  Miestnosť Telefón e-mail
Mgr. Jana Christophoryová, PhD. B1 421 +421-2-9014-9251 christophoryova_at_gmail.com

Emeritní profesori / Professor emeritus

  Miestnosť Telefón e-mail
prof. RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc. B1 420 +421-2-9014-9237 jedlicka _at_ fns.uniba.sk
prof. RNDr. Ivan Országh, DrSc. B1 462 +421-2-9014-9247 orszagh _at_ fns.uniba.sk

Odborní pracovníci / Staff

  Miestnosť Telefón e-mail
Mgr. Michal Benovics, PhD. B1 461 +421-2-9014-9249 benovics2_at_uniba.sk
RNDr. Fedor Čiampor, PhD. B1 425 +421-2-9014-9249 fciampor_at_savba.sk
RNDr. Peter Degma, CSc. B1 460 +421-2-9014-9492 peter.degma_at_uniba.sk
doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. B1 423 +421-2-9014-2074 peter.fenda_at_uniba.sk
Mgr. Mária Mrvová Garajová, PhD. B1 416   maria.garajova_at_uniba.sk
Mgr. Katarína Goffová, PhD. G 313 +421-2-9014-2073 katarina.goffova _at_ uniba.sk
Mgr. Daniel Gruľa, PhD. B1 421 +421-2-9014-9251 daniel.grula_at_uniba.sk
prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. B1 409 +421-2-9014-9605 milada.holecova_at_uniba.sk
RNDr. Veronika Sládkovičová, PhD. B1 413 +421-2-9014-2058 veronika.sladkovicova_at_uniba.sk
Mgr. Daniel Jablonski, PhD. B1 425 +421-2-9014-2133 jablonski.dan_at_gmail.com
Mgr. David Jandzík, PhD. B1 406 +421-2-9014-9249 david.jandzik_at_uniba.sk
Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD. G 313 +421-2-9014-2073 katarina.krajcovicova_at_uniba.sk
Mgr. Matúš Kúdela, PhD. B1 419 +421-2-9014-9252 matus.kudela_at_uniba.sk
Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD. B1 418 +421-2-9014-9252 tatiana.kudelova_at_uniba.sk
Mgr. Peter Miklós, PhD. B1 413 +421-2-9014-9716 peter.miklos_at_uniba.sk
doc. Peter Mikulíček, PhD. B1 408 +421-2-9014-2056 peter.mikulicek_at_uniba.sk
doc. RNDr. Martin Mrva, PhD. B1 416 +421-2-9014-9253 martin.mrva_at_uniba.sk
Mgr. Kamila Ondrejková, PhD. B1 422   fioriss17 _at_ gmail.com
Mgr. Adrián Purkart, PhD. G 313 +421-2-9014-2073 purkart.adrian_at_gmail.com
Mgr. Lucia Rubáčová, PhD. B1 408 +421-2-9014-2055 lucia.turcokova_at_uniba.sk
Mgr. David Selnekovič, PhD. B1 425 +421-2-9014-9249 david.selnekovic _at_ gmail.com
RNDr. Eduard Stloukal, PhD. B1 466 +421-2-9014-9734 eduard.stloukal_at_uniba.sk
Mgr. Mária Vicianová, PhD. G 313 +421-2-9014-9524 maria.meliskova_at_uniba.sk
Mgr. Dávid Žiak, PhD. B1 413 +421-2-9014-2059 david.ziak_at_uniba.sk
Mgr. Kristína Žitňanová, PhD. B2 400 +421-2-9014-9324 kristina.horkova_at_uniba.sk

Technickí pracovnící / Technical staff

  Miestnosť Telefón e-mail
Anna Hriadelová B1 465 +421-2-9014-9249 anna.hriadelova_at_uniba.sk, prif.kzo _at_ uniba.sk
Jana Poláková B1 434 +421-2-9014-9476  

Doktorandi / PhD. students

  Miestnosť Telefón e-mail
Mgr. Atilla Balogh B1 419 +421-2-9014-9249 balogh26_at_uniba.sk
Mgr. Monika Cepková B1-417 +421-2-9014-9303 cepkova6 _at_ uniba.sk
Mgr. Ivana Czocherová B1 404 +421-2-9014-9524 ivana.czocherova _at_uniba.sk
Mgr. Aneta Dušeková B1 404    
Mgr. Tímea Horváthová      
Mgr. Samuel Krčmárik B1 419 +421-2-9014-9249 samuel.krcmarik_at_uniba.sk
Mgr. Františka Križanová B1 417 +421-2-9014-9303  
Mgr. Marek Linský B1 404    
Mgr. Ivona Lužáková B1 419   ivona.luzakova_at_uniba.sk
Mgr. Tomáš Obert B1 417 +421-2-9014-9303  
Mgr. Petr Papežík     papezik1_at_uniba.sk
Mgr. Simona Papežíková      
Mgr. Martin Raffaj      
Mgr. Matej Rataj B1 417 +421-2-9014-9303 rataj2 _at_ uniba.sk
Mgr. Barbora Stančeková B1 404   stancekova10_at_uniba.sk
Mgr. Lucia Švecová      
MSc. Tengyue Zhang B1 417 +421-2-9014-9303