Mgr. Dávid Selnekovič, PhD.

Oblasť výskumu:

V mojom výskume sa zameriavam na chrobáky z čeľadí Mordellidae a Dryopidae. Predmetom môjho výskumu je taxonómia založená na integrácii morfologických, morfometrických a fylogenetických metód. V praxi sa jedná najmä o opisy nových druhov, štúdium a redefinícia problematických taxónov a sledovanie fylogenetických vzťahov v rámci jednotlivých skupín. Paralelnými výstupmi môjho výskumu sú tiež nové poznatky o rozšírení a ekológii študovaných druhov. 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0541/23
Integratívna taxonómia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) ostrova Borneo - významného evolučného hotspotu biodiverzity

APVV-19-0076
Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Zoology
  • Úvod do ekológie živočíchov

Cvičenia:

  • Cvičenia zo zoológie
  • Mikroskopická technika

Témy záverečných prác:

  • Taxonomická revízia druhovej skupiny Mordellistena minima (Coleoptera: Mordellidae) (Bakalárska práca)
    Anotácia: Mordellidae je pomerne bohatá na druhy, ale málo preskúmaná čeľaď chrobákov. V Európe je čeľaď zastúpená približne 200 druhmi a niekoľko nových druhov stále nie je opísaných. Cieľom tejto práce je opísať a vymedziť nepopísaný druh patriaci do skupiny druhov Mordellistena minima zo Španielska. Druh bude charakterizovaný morfologicky aj geneticky a všetky dostupné diagnostické znaky budú zdokumentované a porovnané s ostatnými druhmi zo skupiny Mordellistena minima.

  • Chrobáky rodu Elmomorphus na území Malajzie (Coleoptera: Dryopidae).(Bakalárska práca)
    Anotácia: Rod Elmomorphus zahŕňa chrobáky žijúce v tečúcich vodách a je široko rozšírený a druhovo početný v Indomalajskej oblasti. Početný materiál z územia Malajzie, ktorý bude mať študent/ka k dispozícii zahŕňa niekoľko nových, doposiaľ neopísaných druhov. Bakalárska práca je zameraná na štúdium morfologických znakov. Študent/ka identifikuje jednotlivé druhy a následne vytvorí opisy morfológie a diferenciačné diagnózy. Pri štúdiu morfológie sa študent/ka naučí využívať rôzne zobrazovacie metódy ako napr. makrofotografia, elektrónová mikroskopia, či kresba. Cieľom práce je podať ucelený obraz o druhovom zastúpení rodu Elmomorphus na území Malajzie.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Selnekovič D., Goffová K., Šoltýs J., Kováčová E., Kodada J. (2023) Mordellistena platypoda, a new species of tumbling flower beetle from the island of Ischia in Italy (Coleoptera, Mordellidae). ZooKeys, 1148: 41–63. doi.org/10.3897/zookeys.1148.86845

Selnekovič D., Kodada, J. (2022) First record of Mordellistena algeriensis Ermisch, 1966 in Italy (Coleoptera: Mordellidae). Fragmenta entomologica, 54(1): 151–154. doi.org/10.13133/2284-4880/711

Selnekovič D., Kodada J., Bartolozzi L. (2022) First record of Mordellistena semiferruginea (Coleoptera: Mordellidae) in Italy and analysis of intraspecific variation in the COI gene. Annotationes zoologicae et botanicae, 230: 1–9. doi.org/10.54719/AMVZ5625

Kodada J., Selnekovič D., Balke M., Hendrich L. (2022) Borneodessus zetteli kalimantanensis Balke, Hendrich, Mazzoldi & Biström, 2002: first record of a rare and little-known diving beetle from Sarawak (Coleoptera, Dytiscidae). Check List 18(2): 285–288. doi.org/10.15560/18.2.285

Kodada J., Jäch M.A., Selnekovič D., Goffová K. (2022) Okalia necopinata sp. nov. (Insecta, Coleoptera, Elmidae) from Gunung Mulu National Park in Sarawak (Malaysia). ZooKeys 1092: 79–92. doi.org/10.3897/zookeys.1092.79635

Selnekovič D., Goffová K., Kodada J., Improta R. (2021) Revealing the identity of Mordellistena minima and M. pseudorhenana (Coleoptera: Mordellidae) based on re-examined type material and DNA barcodes, with new distributional records and comments on morphological variability. The Canadian Entomologist, 153(3): 343–367. doi.org/10.4039/tce.2021.3

Selnekovič D., Goffová K., Kodada J. (2021) First records of Mordellochroa humerosa (Rosenhauer, 1847) from Slovakia (Coleoptera, Mordellidae). Check List 17(3): 1015–1020. doi.org/10.15560/17.3.1015

Kodada J., Selnekovič D., Jäch M.A., Goffová K., Vďačný P. (2021) Taxonomic revision of the genus Elmomorphus Sharp, 1888 I. Japanese and Korean species (Coleoptera: Dryopidae). European Journal of Taxonomy, 758(1), 97–121. doi.org/10.5852/ejt.2021.758.1427

Selnekovič D., Improta R. (2020) The type material of Mordellidae described by Achille Costa (Coleoptera: Tenebrionoidea). Zootaxa, 4803(1): 42–50. doi.org/10.11646/zootaxa.4803.1.2

Krčmárik S., Selnekovič D., Kodada J. (2020) The second record of Cryphaeus cornutus (Fischer de Waldheim, 1823) in Slovakia and its possible expansion in Central Europe (Coleoptera, Tenebrionidae). Check List 16(6): 1557–1559. doi.org/10.15560/16.6.1557

Kodada J., Jäch M.A., Freitag H., Čiamporová-Zaťovičová Z., Goffová K., Selnekovič D., Čiampor Jr F. (2020) Ancyronyx clisteri, a new spider riffle beetle species from Borneo, redescription of A. sarawacensis Jäch including a description of the larva and new distribution data for A. procerus Jäch using DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). ZooKeys 912: 25–64. doi.org/10.3897/zookeys.912.47796

Kodada J., Jäch M.A., Freitag H., Čiamporová-Zaťovičová Z., Goffová K., Selnekovič D., Čiampor Jr F. (2020) Ancyronyx lianlabangorum sp. nov., a new spider riffle beetle from Sarawak, and new distribution records for A. pulcherrimus Kodada, Jäch & Čiampor based on DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). ZooKeys 1003: 31–55. doi.org/10.3897/zookeys.1003.55541

Selnekovič D., Ruzzier E. (2019) New distributional records for sixteen Mordellidae species from the Western Palearctic (Insecta, Coleoptera, Mordellidae). ZooKeys 894: 151–170. doi.org/10.3897/zookeys.894.39584

Selnekovič D., Kodada J. (2019) Taxonomic revision of Mordellistena hirtipes species complex with new distribution records (Insecta, Coleoptera, Mordellidae). ZooKeys 854: 89–118. doi.org/10.3897/zookeys.854.32299

Kodada J., Selnekovič D., Goffová K. (2019) Hydnobius punctulatus Hampe, 1861 (Coleoptera: Leiodidae): Redescription of species, comments on variability and new distributional data for Central Europe. Biologia, 74: 975–980. doi.org/10.2478/s11756-019-00220-3