Mgr. Petr Papežík, PhD.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

 

Telefón: +421-2-9014-9249

Mobil: +421 910 144 328, +420 602 452 920 

E-mail: papezik1uniba.sk

 

 

Pracovisko: Katedra zoológie

Miestnosť: B1-461

 

ORCID: 0000-0002-5295-4266

Researchgate: RG/Petr-Papezik

WoS ID: GWV-2897-2022

Oblasť výskumu:

Ve svém výzkumu se primárně zaměřuji na zelené skokany rodu Pelophylax. Společně s kolegy se zabýváme populační genetikou, fylogeografií, parazitologií, fylogenezí, ekologií, morfometrií a morfologií těchto skokanů, a také jejich ochranou. Okrajově se věnuji i studiu jiných druhů obojživelníků a plazů západního Palearktu.

Výskumné projekty:

APVV, DS-FR-22-0006
Beneath the water surface: a study on host-parasite-microbes associations in aquatic environments

VEGA, 1/0014/24
Species delimitation based on interspecific gene flow and hybrid zone analysis: a case study of Western Palearctic water frogs (genus Pelophylax)

VEGA 1/0583/22
Diverzita, fylogenéza a biogeografia helmintov parazitujúcich akvatické a semiakvatické studenokrvné stavovce

Pedagogická činnosť:

Semináre:

 • Základy jazyka R pre zoológov  (ZS)

Cvičenia:

 • Zoológia chordátov (LS) 

Témy záverečných prác:

 • Modelování vlivu budoucího klimatu na rozšíření endemického skokana, Pelophylax shqipericus (Hotz, Uzzell, Guenther, Tunner & Heppich, 1987) (Bakalárska práca)
  Anotácia: Obojživelníci představují jednu z nejvíce ohrožených skupin změnou klimatu. Zároveň zde najdeme endemické taxony s často velmi omezeným areálem. Příkladem takového druhu v Evropě je skokan Pelophylax shqipericus vyskytující se pouze v okolí Skadarského jezera a příbřežní nížině Albánie. Intenzivní zemědělství charakteristické pro tuto oblast a sběr jako zdroj potravy představují hlavní ohrožení pro populace tohoto druhu. Dopad změny klimatu však zůstává prozatím neznámý.

 • Rozšíření a prevalence vybranných skupin patogenů u užovek rodu Natrix v Bratislavě (Bakalárska práca)
  Anotácia: Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit rozšíření a epidemiologické metriky dvou patogenů vodních užovek rodu Natrix v Bratislavě. Zatímco tasemnice rodu Spirometra představují ploštěnce s komplikovaným životním cyklem s celou řadou potenciálních mezihostitelů i konečných hostitelů, patogenní plíseň Ophidiomyces ophiodiicola představuje vysoce druhově specifický druh, původem ze Severní Ameriky, která se nyní šíří napříc Evropou. Oba patogeny tak vynikají zcela odlišnou evoluční historií, avšak jejich společným jmenovatelem je nedostatek dat pro Slovensko.

 • Odhad veľkosti populácie a ekológie užovky stromovej v Botanickej záhrade Univerzity Komenského (Bakalárska práca)
  Anotácia: Užovka stromová predstavuje najväčší a najvzácnejší druh hada žijúceho na Slovensku. Tento druh je veľmi dobre známy preferenciou habitatov človekom vytvorených či aspoň ovplyvnených. V hlavnom meste Slovenska je užovka stromová často nachádzaná aj v hustej mestskej zástavbe, avšak jej ťažisko leží hlavne na svahoch najjužnejších výbežkov Malých Karpát. Jednou z lokalít, ktorá môže byť vďaka pozemnej komunikácii takmer úplne izolovaná od zbytku areálu, je populácia v Botanickej záhrade Univerzity Komenského.
  Bakalárska práca by vo svojej teoretickej časti mala zhrnúť poznatky o užovke stromovej, jej priestorovej ekológii a vernosti areálu. Praktická časť by mala priniesť odhad veľkosti populácie pomocou jednoduchých vzorcov (metóda Schnabelovej) či pokročilých POPAN modelov.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie:

Papežík P, Sciberras A, Benovics M,  Sciberras J, Deidun A, Mikulíček P (2024) Far from home: tracing the origin of non‑native water frogs (genus Pelophylax) in Malta by molecular markers. Biological Invasions 26: 1045-1059. doi.org/10.21203/rs.3.rs-2985502/v1

Papežík P, Mikulíček P, Benovics M, Balogová M, Choleva L, Doležálková-Kaštánková M, Lymberakis P, Mizsei E, Papežíková S, Poulakakis N, Sacdanaku E, Szabolcs M, Šanda R, Uhrin M, Vukic J, Jablonski D (2023) Comparative mitochondrial phylogeography of water frogs (Ranidae: Pelophylax spp.) from the southwestern Balkans. Vertebrate Zoology 73: 525-544. doi.org/10.3897/vz.73.e95220

Mikulíček P, Mešková M, Cyprich M, Jablonski D, Papežík P, Hamidi D, Peksen Akin C, Vörös J, Herczeg D, Benovics M (2021) Weak population-genetic structure of a widely distributed nematode parasite of frogs in the western Palearctic. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59: 1689-1702. doi.org/10.1111/jzs.12575

Papežík P, Kubala M, Jablonski D, Doležálková-Kaštánková M, Choleva L,  Benovics M, Mikulíček P (2021) Morphological differentiation of endemic water frogs (Ranidae: Pelophylax) from the southwestern Balkans. Salamandra 57: 105-123. LINK

Benovics M., Mikulíček P., Žákovicová Z., Papežík P., Pantoja C. (2022) Hidden in plain sight: novel molecular data reveal unexpected genetic diversity among paramphistome parasites (Digenea: Paramphistomoidea) of European water frogs.  Parasitology: 1-14. doi.org/10.1017/S003118202200083X

Lesiczka P. M., Hrazdilová K., Majerová K., Fonville M., Sprong H., Hönig V., Hofmannová L., Papežík P., Růžek D., Zurek L., Votýpka J., Modrý D. (2021) The role of peridomestic animals in the eco-epidemiology of Anaplasma phagocytophilum. Microbial Ecology 82: 602-612. doi.org/10.1007/s00248-021-01704-z

Modrý D., Hofmannová L., Papežík P., Majerová K., Votýpyka J., Hönig V., Růžek D., Hrazdilová K. (2021) Hepatozoon in European red squirrels Sciurus vulgaris, its taxonomic identity, and phylogenetic placement. Parasitology Research 120: 2989-2993. doi.org/10.1007/s00436-021-07229-1

Majerová K., Gutiérrez R., Fonville M., Hönig V., Papežík P., Hofmannová L., Lesiczka P. M., Nachum-Biala Y., Růžek D., Sprong H., Harrus S., Modrý D., Votýpka J. (2021) Hedgehogs and squirrels as hosts of zoonotic Bartonella species. Pathogens 10: 686. doi.org/10.3390/pathogens10060686

Majerová K., Hönig V., Houda M., Papežík P., Fonville M., Sprong H., Rudenko N., Golovchenko M., Černá Bolfíková B., Hulva P., Růžek D., Hofmannová L., Votýpka J., Modry D. (2020): Hedgehogs, squirells, and blackbirds as sentinel hosts for active surveillance of Borrelia miyamotoi and Borrelia burgdorferi complex in urban and rural enviroments. Microorganisms 8(12). doi.org/10.3390/microorganisms8121908

Hönig V., Palus M., Kaspar T., Zemanova M., Majerova K., Hofmannova L., Papezik P., Sikutova S., Rettich F., Hubalek Z., Rudolf I., Votypka J., Modry D., Ruzek D. (2019) Multiple lineages of of Usutu Virus (Flaviviridae, Flavivirus) in Blackbirds (Turdus merula) and Mosquitoes (Culex pipiens, Cx. modestus) in the Czech Republic (2016-2019). Microorganisms 7(568). doi.org/10.3390/microorganisms7110568