Mgr. Petr Papežík, PhD.

Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Výskum užovky stromovej v Bratislave

Zapoj sa spolu so zoológmi do výskumu.

Čo je potrebné urobiť?

  • 1. Nájdi užovku stromovú
  • 2. Vyfoť ju aj miesto nálezu
  • 3. Zapís si miesto a čas
  • 4. Nechaj ju plaziť sa svojou cestou
  • 5. Pošli nám fotky a zaznamenané údaje

Kde sa užovka stromová vyskytuje?

Užovky stromové sú viazané na blízkosť ľudí. Preferujú záhrady, málo obývané alebo opustené budovy, hospodárske stavby, stodoly, historické budovy (napríklad na Devíne). V Bratislave obývajú okraje lesov alebo svetlé karpatské lesy.

Koho kontaktovať:

Plagát

Plagát [.jpg]