doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Mlynská dolina B1; 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-9519; E-mail: jan.kodada@uniba.sk; Miestnosť: B1-424

 

Oblasť výskumu:

Taxonómia, systematika, morfológia, ekológia a rožšírenie chrobákov čeľadí Elmidae a Dryopidae  celosvetovo; distribúcia, taxómia a ochrana ekologickej skupiny „vodné chrobáky“ na území Slovenska.

Súčasne riešené výskumné projekty:

Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagea Spangler (Coleoptera: Elmidae). VEGA 1/0395/2014 - 2017

 

Taxa described

Taxa dedicated

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Zoológia
  • Zoológia bezchordátov 2
  • Vývinová biológia
  • Systematická entomológia

Semináre:

  • Seminár k diplomovej práci 2

Cvičenia:

  • Metódy zoologického výskumu 1
  • Vedecká fotografia

Najvýznamnejšie publikácie

Jäch M.A., Kodada J., Brojer M., Shepard W., Čiampor F. Jr. 2016. Coleoptera: Elmidae, Protelmidae. World Catalogue of Insects Vol. 14, Leiden, Boston, 318 + XXI pp.

Kodada J. 1996. Spalacosostea, an anomalous new terrestrial dryopid from South-East Asia (Coleoptera: Dryopidae). Revue suisse de Zoologie 103 (3): 581–605.

Kodada J. 2001. Pedestrodryops endroedyi gen. et sp. nov., a new terrestrial, wingless dryopid from South Africa (Coleoptera: Dryopidae). Entomological Problems 33 (1): 37–44.

Kodada J., Čiampor F. Jr. 2003. Okalia globosa, a new genus and species of Macronychini from Malaysia (Insecta: Coleoptera: Elmidae). Revue suisse de Zoologie 110 (4): 783−795.

Kodada J., Jäch M.A. 1999. Roraima carinata gen. et sp.nov. and Neblinagena doylei sp.nov., two Larainae from Mount Roraima, Venezuela (Coleoptera: Elmidae). Entomological Problems 30 (1): 13−29.

Kodada J., Jäch M.A. 2005. 18.2. Elmidae Curtis, 1830, pp. 471–496. In: Beutel R.G. & R.A.B. Leschen (eds.), Handbook of Zoology. Vol. IV (38), Coleoptera, Beetles. Vol. 1: Morphology and Systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim). Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Kodada J., Jäch M.A. 2005. 18.3. Dryopidae Bilberg, 1820, pp. 496-508. In: Beutel R.G. & R.A.B. Leschen (eds.), Handbook of Zoology. Vol. IV (38), Coleoptera, Beetles. Vol. 1: Morphology and Systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim). Walter de Gruyter, Berlin, New York.

Kodada J., Jäch M.A., Čiampor F. Jr. 2003. Dryopidae: I. Stenomystax, a new aquatic genus (Coleoptera), pp. 431–472. In: Jäch M.A., L. Ji (eds.) – Water Beetles of China, Vol. III. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich & Wiener Coleopterologenverein, Wien.